Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
Strokovne vsebine
V naslednjih dneh ne bo izveden noben strokovni dogodek.
Vse načrtovane dogodke si lahko ogledate v koledarju.
Rekreativni dogodki
V naslednjih dneh ni organiziranega nobenega rekreativenga dogodka.
Vse načrtovane dogodke si lahko ogledate v koledarju.
PDF
Strokovna literatura
Vpliv epidemije COVID-19 na porast VOM in ukrepi
Avtorji:
  • mag. Alenka Petrovec Koščak
  • dipl. san. inž. Majda Hrastnik, dipl m. s.
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Uporaba injektomata v kliničnem okolju (predavanje 30. januar 2023)
Avtorji:
  • Jernej Jeromel, mag. zdr. nege
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre
Avtorji:
  • Jernej Jeromel, mag. zdr. nege
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Nordijska hoja
Avtorji:
  • Martin Erak
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Slovenska izdaja smernic evropskega reanimacijskega sveta za oživljanje 2021
Avtorji:
  • Navedeni v dokumentu
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Bolečina v prsnem košu
Avtorji:
  • Branko Kešpert, mag. zn.
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Almanah za leto 2019
Avtorji:
  • mag. Tomislava Kordiš
Datum:
28. jan. 2024
PDF
Strokovna literatura
Almanah za leto 2018
Avtorji:
  • mag. Tomislava Kordiš
Datum:
28. jan. 2024