Strokovna literatura

Vplic epidemije COVID-19 na porast VOM in ukrepi
9. mar. 2023
mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž. Majda Hrastnik, dipl m. s.
Uporaba injektomata v kliničnem okolju (predavanje 30. januar 2023)
30. jan. 2023
Jernej Jeromel, mag. zdr. nege
Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre - spletno predavanje
13. dec. 2021
Jernej Jeromel, mag. zdr. nege
Nordijska hoja
18. nov. 2021
Martin Erak
Slovenska izdaja smernic evropskega reanimacijskega sveta za oživljanje 2021
28. jul. 2021
Avtorji navedeni v dokumentu
Bolečina v prsnem košu
19. feb. 2021
Branko Kešpert, mag. zn.
Almanah za leto 2019
27. jan. 2020
Tomislava Kordiš
Almanah za leto 2018
24. jan. 2020
Tomislava Kordiš
Mednarodno leto medicinskih sester
23. jan. 2020
Monika Ažman
Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege
23. sep. 2019
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
Znanstvena monografija: Medkulturna oskrba v zdravstvu
18. jun. 2019
Visoka zdravstvena šola Celje
Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih dejavnosti in zaposlenih
28. maj. 2019
Cvetka Jurak
Skrb za varnost na delovnem mestu
24. maj. 2019
Robert Vodušek, dipl. var. inž.
Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi
24. maj. 2019
mag. Marija Zrim, dipl.m.s
Predstavitev sistema vodenja kakovosti
22. maj. 2019
Asist. mag. Maja Klančnik Gruden
Očesna vnetja - zbornik
20. maj. 2019
Sekcija MS in ZT v oftalmologiji
Sterilizacija, neviden člen zdravstva
3. apr. 2019
Sekcija MS in ZT v sterilizaciji
Pristop k anafilaksiji
24. mar. 2019
Pripravil: Jeromel Jernej, dipl. zn.
Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege
5. feb. 2019
Pripravila: viš. pred. Duška Drev
Poročilo: Preventiva izgorelosti
5. feb. 2019
DMSBZT Celje
Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom
6. dec. 2017
Pripravili: M. Hrastnik, A. Petrovec Koščak
Pomen profesionalne komunikacije
23. nov. 2017
Pripravila: viš. pred. Duška Drev
Pravna ureditev zdravstvenega varstva
16. maj. 2015
Pripravila: mag. Tina Kordiš
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
16. maj. 2015
Kazenska odgovornost v zdravstvu
16. maj. 2015
Pripravila: mag. Tina Kordiš