Sklepi

Sklep o potrditvi plačevanja kotizacij članom strokovnega DMSBZT Celje za leto 2012

Strokovno DMSBZT Celje

Gregorčičeva 5

3000 Celje

Zadeva; Sklep o potrditvi plačevanja kotizacij članom strokovnega DMSBZT Celje za leto 2018-2019 v višini dogovorjenega zneska iz članarine to je 10.000e. Člani društva imajo možnost za pridobitev kotizacije z »prošnjo za dodelitev sredstev za strokovno izpopolnjevanje«, ki jo dobijo na spletni strani društva in izpolnjeno pošljejo na naslov sedeža društva. Člani imajo pravico pridobiti sredstva na dve leti, strokovno izobraževanje pa je lahko dvodnevno ali enodnevno. Sredstva se dodeljujejo do zgoraj določenega zneska, ki je določen za tekoče in zgoraj omenjeno leto.

Strokovno DMSBZT Celje iz omenjenih sredstev omogoča članom društva sredstva za šolnine, ki so zdravstvena smer, tako za visokošolsko formalno izobrazbo in dodiplomsko formalno izobrazbo v višini 200.00 e enkrat v času prosilčevega izobraževanja .


Sklep sprejmejo;

člani IO Strokovnega DMSBZT Celje

Predsednica DMSBZT Celje

Celje, 27.5.2018


Sklep o podeljevanju srebrnih znakov, ter potrditvi častnega člana strokovnega DMSBZT Celje


Strokovno DMSBZT Celje

Gregorčičeva 5

3000 Celje

Zadeva; Sklep o podeljevanju srebrnih znakov, ter potrditvi častnega člana strokovnega DMSBZT Celje.


Strokovno DMSBZT Celje sklene, da se podelita dva srebrna znaka posamezniku, članu DMSBZT Celje, ki ustreza kriterijem komisije za podeljevanje srebrnih znakov DMSBZT Celje.

Srebrni znak se podeli tudi timu, ki deluje v zdravstveni negi. Tim zdravstvenih delavcev, ki so člani strokovnega DMSBZT Celje morajo sestavljati najmanj tri člane. V timu je lahko tudi zdravstveni delavec, ki ni član strokovnega DMSBZT Celje ali ostali drugi, ki pa ključno zagotavljajo timsko delo. S tem bi želeli spodbuditi timsko delo in nujnost sodelovanja različnih profilov v posameznem timu, ki na tak način zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacienta.

Naziv častnega člana strokovnega DMSBZT Celje se podeli na pobudo članov strokovnega DMSBZT Celje.

Celje 27.9.2012


Spoštovane članice in člani DMSBZT Celje

Z dne 23.4.2015 je DMSBZT Celje in Io sklenil, da sofinancira izpit C kategorije reševalcem in vsem, ki bi le to potrebovali za nadaljnje svoje delo. Pogoji za sofinanciranje so enaki kot za plačila kotizacija za izobraževanje. ​Sofinanciranje je v višini 200 eur, pravico imajo člani DMSBZT Celje. Sicer je plačilo izobraževanj za člane na dve leti v višini do 200 eur. Prosilec, ki je član lahko zaprosi na dve leti za sofinanciranje izobraževanj, NPk ali izpit c Karegorije. Vloga za sofinanciranje je na naši spletni strani izpolnite jo enako, za C izpit je potrebo povedati izvajalcem teh izpitov, da izstavijo račun v vrednosti 200eur na račun društva in sicer; DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, dš 93356510, nismo davčni zavezani, izplačilo se ne nakazuje na račun posameznikov ampak samo po originalnem računu, ki je naslovljen na društvo.
Pogoj za taka izplačila pa je, da je član društva najmanj 6mesecev.
Vljudno prosimo, da to upoštevate

Celje, 23.4.2015