Predstavitev društva

O nas

Strokovno DMSBZT Celje je samostojno, neprofitno, stanovsko in prostovoljno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki so zaposleni na področju celjske regije, tako na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963 in kot tako uspešno deluje že 48 let. Članstvo se je iz leta v leto povečevalo, tako da danes društvo šteje že 1670 članov in članic.

Naš namen

Namen združenja je predvsem razvoj kakovostne in varne zdravstvene in babiške nege. Poudarek dajemo vseživljenjskemu izobraževanju na področju stroke, razvijamo izvajanje učnih delavnic s področja Stresa in komunikacije in Obvladovanju konfliktnih situacij in na takšen način prispevamo k boljšemu razvoju medosebnih odnosov. V vsem tem času smo bili aktivno vključeni v vsa dogajanja na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene nege, izobraževanja in raziskovalnega dela. Sproti spremljamo tudi aktualna politična dogajanja v naši lokalni in regionalni skupnosti.