Politika o varovanju osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov

V Strokovnem Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

1. Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Strokovno Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje. Matična številka:5176867000, e-mail; info@dmsbzt-celje.si.

2. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

  2.1. Obisk in uporaba spletne strani

  Google Analytics in AWStats hranita podatke o vsakem obisku spletne strani http://www.dmsbzt-celje.si/ (hranijo se IP naslov – unikaten naslov naprave v omrežju internet, vrsta naprave, vrsta operacijskega sistema, različica brskalnika, čas obiska, trajanje obiska, ipd.). Podatki se avtomatsko hranijo na oblak, nam pa služijo za potrebe vodenja statistike obiskov spletne strani. Društvo tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

  Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z društvom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

  2.2. Prijava na elektronske novice in obvestila

  Na naši spletni strani ali z izpolnitvijo fizičnih obrazcev se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij s področja zdravstvene nege, ter na obvestila o naših izobraževanjih in delavnicah, in sicer tako, da nam posredujete ime in priimek ter e- naslov. V primeru prijave vas lahko društvo prek tega e-naslova obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posreduje informacije ter članke, slike v zvezi z dejavnostmi društva ali pa vas obvešča o aktualnih izobraževanjih, delavnicah in predstavah, izletih, ki jih prireja in organizira.

  Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadar koli prekličete.

  2.3. Obdelava osebnih podatkov naših članov

  Podatke, ki nam jih posredujete v okviru prijave postani član ali prijave ne e novice, nam posredujete prostovoljno. Te podatke bo društvo obdelovalo zgolj za potrebe organiziranja delavnic in seminarjev, ter za obveščanje o ostalih aktivnostih društva. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

3. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

Društvo se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji.

4. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni. Vaši kontaktni podatki za potrebe članstva se obdelujejo do preklica oziroma prenehanja članstva.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5. Vaše pravice

Društvo zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Od Društva lahko kadar koli zahtevate:

Društvo vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper Društvo vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

6. Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Društvu.

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na naslov; Strokovno Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje. Matična številka:5176867000, e-mail; info@dmsbzt-celje.si.

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Društvo lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

7. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Celju, 31.1.2020