Program dela 2018

PROGRAM DELA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE ZA LETO 2017

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

JULIJ

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

V letu 2018 načrtujemo še nekaj predstav in muzikalov. DMSBZT Celje navaja dogovorjene datume in teme, o dodatnih izobraževanjih ali predavanjih in dogodkih, ter o strokovnih izpopolnjevanjih iz področja obveznih vsebin – modul licenca: »KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, TPO, ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA«, vas bomo obveščali sprotno, z objavo v Utripu in na spletnih straneh društva.

V imenu DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš, predsednica