Program dela 2016

PROGRAM DELA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE ZA LETO 2016

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

JULIJ

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

DMSBZT Celje navaja dogovorjene datume in teme, o dodatnih izobraževanjih ali predavanjih in dogodkih ter o strokovnih izpopolnjevanjih iz področja obveznih vsebin – modul licenca: »KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, TPO, ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA«, vas bomo obveščali sprotno, z objavo v Utripu in na spletnih straneh društva.

Načrtujemo še nekaj predstav in ogledov.

V imenu DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš, predsednica