Organi društva

Sedež društva: Kidričeva 25, 3000 Celje
TRR društva DMSBZT Celje: SI56 0400 1004 6529 046, nova KBM
Email: info@dmsbzt-celje.si
Organi društva: za mandatno obdobje 2016-2020
Predsednica: Tomislava Kordiš, ZD Laško
Podpredsednica: Petra Auser Štefanič, SB Celje
Blagajnik: Daliborka Novakovič, ZD Žalec
Tajnik: Petra Markovič, ZD Celje

Izvršni odbor:

 • Zdenka Oblak, SB Celje
 • Simon Rožič, ZD Slovenske Konjice
 • Apolonija Filipšek, SB Celje
 • Zdenka Salobir, SZŠ Celje
 • Marjana Skale, ZD Šmarje
 • Martina Klobčar, Dom starejših Šentjur
 • Gabrijela Črnelič, ZD Brežice
 • Jana Petelinšek, ZD Celje
 • Marinka Krašovec, upokojenka
 • Nadzorni odbor:

 • Jelka Obrez
 • Ruža Mavrič
 • Zdenka Salobir
 • Komisija za priznanja:

 • Jelka Obrez
 • Ruža Mavrič
 • Apolonija Filipšek
 • Komisija za sredstva:

 • Tomica Kordiš
 • Marjana Skale
 • Petra Auser Štefanič
 • Računovodstvo

 • RAČUNOVODSTVO FiBON
 • Natalija Vornšek, s.p.
 • Zagrad 84
 • P.E. Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje
 • Telefon: 070/707-010
 • Mail: info@fibon.si
 • Predsednica

  Predsednica Tomica Kordiš

  Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje