« ZAKAJ SE LJUDJE TAKO RAZLIČNO VEDE...

Vabimo vas na učne delavnice « ZAKAJ SE LJUDJE TAKO RAZLIČNO VEDEMO«

Učna delavnica vseeno bo 25.9.2014 na Srednji zdravstveni šoli Celje ob 14h-18 ure. 
Izvajalec: Albina Kokot, dipl.med,sestr.Master of business communication, Reality teherapy certification, 
zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.


Kratka učna vsebina delavnice ->


V zadnjih 100 letih je bil dosežen ogromen tehnični napredek- spisek je neskončen. Večina naših 
težav pa je bolj kot kdajkoli posledica nazadovoljujočih medsebojnih odnosov. Ponavadi smo nesrečni 
takrat, ko se z nam pomembnimi ljudmi ne razumemo tako, kot bi si mi želeli. Veliko ljudi se že 
zaveda, da težave sožitja izvirajo iz naše različnosti. V šolah se sicer učimo marsikaj, skoraj nikjer pa 
nas žal ne učijo temeljev motivacije našega vedenja, zakaj se vedemo tako, kot se vedemo. 
Zato bomo na delavnici odgovorili na vprašanje Kako se ljudje sploh vedemo ( spoznali bomo model 
celostnega vedenja) in katere so tiste sile znotraj nas, ki nas neprestano ženejo v delovanje. Sile, ki 
nas ženejo v delovanje sestavljajo skupaj pet potreb ( potreba po preživetju, ljubezni, moči, svobodi 
in zabavi), ker pa so te potrebe pri vsakem človeku zapisane v njegove gene na njemu lasten način, 
smo si tako različni. 
Ker pa večina našega vedenja predstavlja avtomatski odziv na dražljaje iz okolice so pri našem 
vedenju bistvena tudi naša prepričanja, v skladu s katerimi počnemo vse v našem življenju. Zato 
bomo pogledali še katera so najmočnejša omejujoča prepričanja, katera so nova prepričanja osebne 
svobode in katera so tista področja življenja na katerih imamo najpogosteje težave.


Kotizacija


Prijave so na info@dmsbzt-celje.si, ali po telefonu 040431941, med 7-8uro. Za člane društva DMSBZT Celje je kotizacija 10e, plača se po izstavitvi računa naše računovodje, za nečlane pa je 20e. 
Vljudno vabljeni! 
DMSBZT Celje, Kordiš Tomica