Aktualno...

Aktualno

Člane naprošamo, da spremljajo aktualne dokumente:

Obvestilo članom Zbornice - Zveze o vodenju osebne mape (portfolia) 28. 3. 2014 (PDF)

Obvestilo organizatorjem strokovnih srečanj oz. dogodkov 28. 3. 2014 (PDF)

Obvestilo Zbornice - Zveze regijskim strokovnim društvom in strokovnim sekcijam 28 3 2014 (PDF)

Vprašanja in odgovori za izvajalce zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, člane Zbornice - Zveze 28 3 2014 (PDF)

Vprašanja in odgovori za organizatorje strokovnih srečanj oz. dogodkov 28 3 2014 (PDF)