Vabilo - Polstenje volne...

Vabilo - Polstenje volne

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo odnosov SPES Vas vabita 12. Marca 2014, na Srednjo zdravstveno šolo Celje, od 15.30 - 19.00 ure.

Predavanje z delavnico Barbare Roban Prodnik

In Renate J. Roban

POLSTENJE VOLNE

 

Polstenje volne kot način življenja; primerjava Finske in Slovenije, ogledkratkega filma; postopek polstenja, polsteni izdelki in njihova uporabnost,polstenje v terapiji stresa; procesna tehnika, delo z volno in predstavitevizdelkov. Izdelovali bi tokrat copate in po ostalo po dogovoru. Barbara Roban Prodnik je biologinja, ki z družino živi v neokrnjenemRobanovem kotu. Ukvarja se s čebelarstvom in rejo ovac jezerskosolčavske pasme, v neokrnjeni naravi kota preko poletja nabirazelišča za domače čaje, pozimi izdeluje filcane izdelke. Filcanje alipolstenje ima bogato zgodovino, v zadnjem času pa tudi po zaslugisolčavskih filcark, katerim je pridružena predavateljica ljudjeponovno spoznavajo kvaliteto in izvirnost filcanih izdelkov. V tejtehniki je mogoče izdelovati tako uporabne, kot darilne in okrasneizdelke, potrebna je le domišljija.

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si, Informacije na: 040 431 941

Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje 20 €(zaradi materiala, ki ga dobite), za nečlane 40 €.

Zavodi in posamezniki plačajo kotizacijo po izstavitvi računa. To srečanje je družabno in ni za licenčne točke.

DMSBZT Celje, Tomica Kordiš,Celje,22.2.2014