Vabilo na učno delavnico...

Vabilo na učno delavnico ZAKAJ SE LJUDJE TAKO RAZLIČNO VEDEMO

Učne delavnice bodo v ZD Celje, kletni prostori, predavalnica od 14-18ure.

Termini delavnic:

20.02.2014

17.04.2014

05.06.2014

25.09.2014

20.11.2014

 

Izvajalec

Albina Kokot, dipl.med,sestr.Master of business communication, Reality teherapy certification, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

 

Kratka učna vsebina delavnice

V zadnjih 100 letih je bil dosežen ogromen tehnični napredek- spisek je neskončen. Večina naših težav pa je bolj kot kdajkoli posledica nazadovoljujočih medsebojnih odnosov. Ponavadi smo nesrečni takrat, ko se z nam pomembnimi ljudmi ne razumemo tako, kot bi si mi želeli. Veliko ljudi se že zaveda, da težave sožitja izvirajo iz naše različnosti. V šolah se sicer učimo marsikaj, skoraj nikjer pa nas žal ne učijo temeljev motivacije našega vedenja, zakaj se vedemo tako, kot se vedemo.

Zato bomo na delavnici odgovorili na vprašanje Kako se ljudje sploh vedemo ( spoznali bomo model celostnega vedenja) in katere so tiste sile znotraj nas, ki nas neprestano ženejo v delovanje. Sile, ki nas ženejo v delovanje sestavljajo skupaj pet potreb ( potreba po preživetju, ljubezni, moči, svobodi in zabavi), ker pa so te potrebe pri vsakem človeku zapisane v njegove gene na njemu lasten način, smo si tako različni.

Ker pa večina našega vedenja predstavlja avtomatski odziv na dražljaje iz okolice so pri našem vedenju bistvena tudi naša prepričanja, v skladu s katerimi počnemo vse v našem življenju. Zato bomo pogledali še katera so najmočnejša omejujoča prepričanja, katera so nova prepričanja osebne svobode in katera so tista področja življenja na katerih imamo najpogosteje težave.

Cilji delavnice:

- udeleženci spoznajo model celostnega vedenja,

- udeleženci spoznajo temeljne človekove potrebe in ugotovijo jakost potreb pri sebi,

- udeleženci se seznanijo s tradicionalnimi prepričanji,

- udeleženci spoznajo prepričanja osebne svobode,

- udeleženci spoznajo stebre odličnosti.

Učne oblike:

- frontalna učna oblika,

- posredno poučevanje,

- samostojno delo udeležencev,

- skupinska učna oblika,

- diskusija.

Učne metode:

- metoda ustnega razlaganja,

- pripovedovanje,

- opisovanje ali deskripcija,

- pogovor v krogu,

- hevristični pogovor,

- izkušenjsko učenje.

Učna sredstva in pripomočki:

- plakati,

- učni listi,

- CD posnetek,

- tabla.

Didaktična struktura učne delavnice

14.00. – 14.15. uvodna predstavitev

14.15. – 14.45. skupinska predstavitev

14.45. – 15.15. teorija

15.15. – 15.30. skupinsko delo I

15.30. – 15.50. odmor

15.50. – 16.30. teorija

16.30. – 17.00. skupinsko delo II

17.00 – 17.20. teorija

17.20. – 17.30. skupinsko delo III

17.30 – 17.50. zaključek delavnice

17.50. – 18.00. evalvacija

Prijave

Obvezna je prijava z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB_ZV in jo z vsemi izpolnjenimi podatki pošljite na mail, info@dmsbzt-celje.si, mobi 051 398 909. Število udeleženih je do petnajst. V primeru, da bo prijav manj kot osem delavnice odpadejo.

Kotizacija

Za člane društva DMSBZTB Celje je kotizacija 10e, plača se po izstavitvi računa naše računovodje, za nečlane pa je 20e.

Vljudno vabljeni!

DMSBZT Celje, Kordiš Tomica