Etika in zakonodaja v zdravstvu (13. ma...

Vabilo na strokovno popoldne

Predavanje: ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca (v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)

Datum: 13. 3. 2024, online

Program izobraževanja

15:50 – 16:00

Registracija udeležencev

16:00 – 16:30

Splošna načela etike v zdravstvu,

Etika vrlin, etika skrbi, etika za prihodnost

izr. prof. dr. Danica Železnik

16:30 – 17:00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov

Modeli morale v zdravstveni negi, načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi, Kodeks etike za babice Slovenije

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

izr. prof. dr. Danica Železnik

17:00 – 17:15

Odmor

17:15 – 17:45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

asis.dr. Iztok Štefanec, univ.dipl.prav

17:45 – 19:00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

Izvajalci zdravstvenega varstva, nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

asis.dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

19:00 – 21:30

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

asis.dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in za zdravnike Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo in Zdravniško Zbornico Slovenije. Izobraževanje se šteje za licenčne točke obvezne vsebine.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 60 EUR. 

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si ali zdravniško zbornico. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Če se vam ne bo uspeli prijaviti ali niste dobili pravočasno linka za online povezavo, pokličite na 051 398 909 ali pišite na info@dmsbzt-celje.si.

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš        

Celje 19. 10. 2023