Vabilo na izobraževanje ...

Vabilo na izobraževanje Poklica etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov vabi na strokovno izobraževanje

POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum: 30.11.2013

Lokacija: Dom sv. Jožef Celje, Plečnikova 29, Celje

STROKOVNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA - OBVEZNE VSEBINE:

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev

08.30 - 08.00 Občni Zbor

09.00 - 09.10 Uvod v seminar - predstavitev programa izobraževanja in učnih delavnic 
Heda Zimšek, viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

09.10 - 10.30 Razvoj etike skozi čas 
Etika prepričanja in etika odgovornosti 
Na poti k vzajemni človeškosti 
Prof.dr. Janez Juhant in sodelavci

10.30 - 10.45 Odmor s prigrizkom

10.45 - 11.45 Etične listine v praksi zdravstvene nege 
- Zgodovinski pregled 
- Sodobna etična načela 
- Etični standardi 
- Načela etičnega odločanja v zdravstvu 
Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

11.45 - 12.30 Človekovo dostojanstvo in standardi etičnega vedenja v 
zdravstveni in babiški negi 
- Človekove pravice 
- Etika skrbi in smernice za prihodnost 
Heda Zimšek,viš.med.ses.,prof.zdr.vzg.

12.30 - 13.30 Kaj je morala 
- Opredelitev pojma 
- Moralne norme in pravila 
- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
- Mednarodni kodeks etike za babice 
Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT 

13.30 - 14.30 Odmor za kosilo

14.30 - 16.30 Temeljni okviri etičnega posredovanja (delavnica, oblikovanje skupin) 
Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

16.30 - 18.00 Osnove etične komunikacije v zdravstveni negi (delavnica s 
primeri iz prakse) 
Renata J. Roban,dipl.m.s.,spec.ZDT

18.00 - 18.15 Evalvacija in zaključek seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE:

PRIJAVA: obvezno z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na email: info@dmsbzt-celje.si, do zasedenosti mest (100). 
Modul obveznih vsebin (LT 11 za pasivne udeležence)

KOTIZACIJA znaša 60e, za člane DMSBZT Celje pa je kotizacija s 50% popustom in znaša 30e. razliko krije DMSBZT Celje iz sredstev, ki so namenjena za izobraževanje in izpopolnjevanje naših članov. INFORMACIJE: 051 398 909

Predsednica DMSBZT CELJE

Tomislava Kordiš, dip.m.s