Odpoved svečane akademije ob 60-letnic...

Spoštovani!

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje bo v oktobru 2023 dopolnilo 60 let. Ob tej priložnosti smo nameravali skupaj z vami praznovati in obeležiti ta jubilej, a so vremenski dogodki preteklih mesecev v nas prebudili močan solidarnostni čut.

Na sestanku izvršnega odbora društva, ki je bil 6. 9. 2023, smo sprejeli sklep, da se izvedbi svečane akademije ob 60-letnici društva odpovemo. Sredstva, ki bi jih sicer porabili za izvedbo dogodka bomo v celoti namenili našim članicam in članom, ki jih je prizadela naravna nesreča večjih razsežnosti. Finančna pomoč bo razdeljena med prejemnike, ki so se odzvali na razpis društva za dodelitev solidarnostne pomoči.

Člani IO DMSBZT Celje so se odločili, da bo društvo obeležilo 60-letnico delovanja v mesecu maju 2024 v sklopu regijske proslave društva. V jesenskih mesecih bo izšel le načrtovan jubilejni zbornik.

Odločitev, ki smo jo sprejeli, ni bila lahka, a se nam je zdela v danem trenutku najbolj smiselna.

 

Vse ostale redne aktivnosti društva potekajo skladno z začrtanim planom. Vabimo vas, da nam še naprej sledite in se udeležujete raznovrstnih aktivnosti, ki jih pripravljamo za vas.

 

Lep pozdrav.

Tomislava Kordiš,

predsednica