Čestitka ob Mednarodnem dnevu babic ...

Spoštovane babice in babičarji

Ob Mednarodnem dnevu babic 5.5.2023 vam čestitamo in vam izrekamo iskreno zahvalo za vaš trud in predanost, s katerima opravljate svoje delo. Vaša vloga v zdravstvenem varstvu žensk v njihovem celotnem življenju je neprecenljiva, česar se vaše pacientke zavedajo in vam izkazujejo neizmerno hvaležnost. 
 
Hvala, ker ste in ker vztrajate!
 
Letos obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem
Mednarodni dan babic poteka pod sloganom Skupaj – z dokazi v sedanjost, s katerim opozarjamo na doprinos babic družbi, družini, ženskam, materam in otrokom. Babištvo sega daleč v zgodovino, kar dokazuje tudi vpis babištva v Register nesnovne kulturne dediščine decembra 2021. V letošnjem letu obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem.

»Babice imajo v celotnem življenju žensk zelo pomembno vlogo, zato je treba zagotoviti sredstva in podporo za razvoj babištva. Okrepiti je treba izobraževanje na področju babištva ter dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki. Zaradi pomena celovite babiške obravnave v življenju sleherne ženske je treba babice vključiti v načrtovanje in odločanje v zdravstvenem sistemu,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

»Nujen pogoj za opravljanje samostojnega poklica babice je njena dobra strokovna usposobljenost – tako nekoč kot danes. Od začetka izobraževanja babic pa vse do danes je samo izobraževanje prestalo kar nekaj vzponov in padcev. Ob šolski reformi leta 1981 je prišlo do ukinitve izobraževanja babic, kar ima v delovanju sistema posledice še danes. Potrebnih je bilo kar 15 let, da se je izobraževanje za babice na visokošolski ravni zopet vzpostavilo,« poudarja Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi. »A babice smo prenesle vse reforme, padce in vzpone ter s svojim delom in predanostjo dokazujemo svoj pomen v zdravstvenem sistemu. Ženske se zavedajo naše pomembnosti, ko gre za njihove družine, za izbiro načina poroda in porodnišnice.«
 
Iskrene čestitke, 
DMSBZT Celje