28. strokovno srečanje: Poškodovana k...

Spoštovani,

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V DERMATOVENEROLOGIJI vabi na 28. strokovno srečanje z naslovom: 

POŠKODOVANA KOŽA IN PARAZITI, 

ki se bo odvilo 14. aprila 2023, na Vranskem (AMZS - Center varne vožnje). 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Strokovno izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s poškodovano kožo ter boleznimi, ki jih povzročajo paraziti. Strokovno izobraževanje bo uporabno tako za zaposlene v dermatovenerologiji kot tudi kateri drugi veji medicine. Poudarek strokovnega srečanja bo na razumevanju bolezni, zdravstveni negi, zdravstveni vzgoji ter povezovanj z drugimi zavodi.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi. Kotizacija z vštetim DDV znaša 220€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 110€). V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitev v odmoru, kosilo in šola varne vožnje.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice-Zveze 02015-0258761480, sklic na 00 0225-14042023.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

PRIJAVA: Na strokovno srečanje se je potrebno prijaviti preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze. DODATNE INFORMACIJE: Mojca Vreček, mojcaperic@yahoo.com

Program je na voljo tukaj: program

 

 

Vljudno vabljeni!

Vreček Mojca

Predsednica strokovne sekcije