Razpis za podelitev priznanja »Srebrni...

Zapisnik redne seje DMSBZT Celje, dne 10.10.2022, sklep št. 1/2022

 

Razpis za podelitev priznanja »Srebrni znak« za leto 2022 in naziv častnega člana DMSBZT Celje

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije v skladu s sklepom št.1/ 2022; redne seje DMSBZT Celje z dne 10.10.2022 razpisuje zbiranje predlogov za podelitev« Srebrnega znaka«, ter častnega člana za leto 2022.

Društvo razpisuje tri »srebrne znake« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi v Celjski regiji. Dva za posamezne člane DMSBZT Celje in enega za tim zdravstvene in babiške nege

Kriteriji za podelitev« Srebrnega znaka«:

 

Kriteriji za podelitev naziva častnega člana/članice DMSBZT Celje;

Naziv častnega člana Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije je oseba, ki je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delu društva in stroki zdravstvene in babiške nege.

Predlagatelji naj pisne predloge z življenjepisom kandidatov in tima z ustrezno utemeljitvijo posredujejo na naslov: DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Patronažna služba, Jelka Obrez zapečateno, s pripisom Komisija za priznanja, najkasneje do 30. aprila 2023.

Podelitev priznanj bo na svečani slovesnosti 16. 5. 2023, ob 18. uri, v Narodnem domu Celje.

 

Člani IO, DMSBZT Celje in

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš