Projekt PRIZMA (22. marec)...

Program in vabilo na delavnico PRIZMA

 

Ime projekta: Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

Kdaj in kje: 22.03.2023, preko aplikacije Zoom

Predavateljica: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.

Opis: Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. V letu 2022 smo se v DMSBZT Celje odločili, da dajemo poudarek k promociji in zaščiti zdravju zaposlenih v zdravstvu. Teme bodo raznolike, saj bodo obsegale od zdravega življenjskega sloga izven delovnih organizacij, o pomenu komunikacije v profesionalnih okoljih, obvladovanja stresa, preprečevanje mobinga na delovnih mestih, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja med delo-domom, ipd… Zaposleni v zdravstvu so izjemno pomembni, zato bo to leto namenjeno njim, saj želimo prispevati k boljšemu počutju medicinske sestre, babice ali zdravstvenega tehnika pri opravljanju svojega poslanstva.

Program:

15:45 – 16:00 Registracija

16:00 – 16:30 Uvod

16:30 – 17:30 Uspešno obvladovanje stresa in tesnobnih občutkov ter preventiva izgorelosti

17:30 – 17:40 Odmor

17:40 – 18:40 Pomen medosebnih odnosov in kako ravnati z težavnimi sodelavci/pacienti

18:40 – 19:00 Emocionalna inteligenca v profesionalnih okoljih

19:00 – 19:10 Odmor

19:10  - 20:00 Delo v skupini, diskusija in zaključek

 

Splošna navodila:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt, prijavite se sami in napišite svoj mail na katerega boste prejeli povezavo. 

 

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš