14. strokovno srečanje DMSBZT Celje...

14. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

DMSBZT Celje in Splošna bolnišnica celje organizirata 14. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, ki bo 11. 10. 2013 v Domu Sv. Jožefa, na Plečnikovi 29 v Celju.

Program strokovnega srečanja:

8.00 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovori

9.30 – 10.15

Gostujoči predavatelj

10.15 – 10.30

Razprava

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 11.05

Pravila igre v organizaciji zdravstvene nege - LESKOVŠEK Nataša, mag. zdr. nege

11.05 – 11.25

Koordinator odpusta v Splošni bolnišnici Celje - PODKRIŽNIK Barbara, mag. zdr. - soc. mang.

11.25 – 11.45

Kje smo in kam gremo – vloga operacijske medicinske sestre - KUGONIČ Mateja, dipl. m.s.

11.45 – 12.00

Razprava

12.00 – 12.30

Odmor

12.30 – 12.50

Celostna obravnava bolnikov, zdravljenih z radikalno retropubično ali robotsko asistirano radikalno prostatektomijo - KOVAČIČ Rok, dipl. zdrav.

12.50 – 13.10

Osveščenost medicinskih sester o dejavnikih tveganja za nastanek raka dojke - RASPERGER Metka, dipl. m.s.

13.10 – 13.30

Celostna obravnava ženske z urinsko inkontinenco - BRATINA Nataša, dipl. m.s.

13.30 – 13.45

Razprava

13.45 – 13.55

Odmor

13.55 – 14.15

Delo anestezijske medicinske sestre pri reanimaciji življenjsko ogroženega pacienta - ČULIBRK Danijela, dipl. m. s.

14.15 – 14.35

Pouk oživljanja za večjo kakovost izvajanja zdravstvenih storitevprim - MILOVANOVIČ Slavomir, dr. med.

14.35 – 14.55

Kontinuirano obnavljanje praktičnega in teoretičnega znanja uporabe defibrilatorja – prikaz primera - BASTL Petra, dipl. m. s.

14.55 – 15.15

Psihološki vidik nenadnih dogodkov v urgentni medicini - MAŽIČ Matej, dipl. zdrav.

15.15 – 15.30

Razprava in zaključek srečanja

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Za člane DMSBZT Celje Zbornice Zveze kotizacije NI, za nečlane pa je kotizacija 95 EUR. Znesek nakažite na TRR DMSBZT Celje št 06000-0007356391. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku ter številko licence in številko članske izkaznice. Na dan strokovnega srečanja imejte s sabo obvezno člansko izkaznico.

Prijave zbiramo do 10. oktobra 2013 oz. do zasedbe prostih mest.

Prijavite se z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Zbornice Zveze in jo pošljete na e-naslov: info@dmsbzt-celje.si

Vse dodatne informacije dobite na tel. 423 38 72 (Darja Plank).

Strokovno srečanje je v postopku verifikacije za pridobitev licenčnih točk.