Podeljeni srebrni in zlati znaki - 2013...

Podeljeni srebrni in zlati znaki 2013

Dmsbzt Celje je 15.5.2013 praznovalo Mednarodni dan babic in mednarodni dan medicinskih sester v Narodnem domu Celje. Ob tej priložnosti smo podelili najvišja priznanja društva »Srebrne znake«. Srebrni znak so prejele Anica Kremžar in Marija Miklavc. Srebrni znak DMSBZT Celje pa so dobile kot tim kolegice Negovalnega tima oddelka za ortopedijo in športne poškodbe Splošne bolnišnice Celje. Podelili smo tudi naziv častne članice DMSBZT Celje, ki ga je prejela Olga Nezman.

Zahvale, so prejele tudi kolegice, ki so se upokojile v lanskem letu.

Ob tej priložnosti nas je s prisotnostjo počastila tudi Darinko Klemenc, ki je nagovorila vse prisotne in poudarila pomen enostnosti in dobrega sodelovanja med nami, ki smo zaposleni v zdravstveni negi.

V čast pa nam je tudi, da je «Zlati znak« dobila tudi naša članica Bernarda Hostnik, ki so ji ga podelili na slavnostni akademiji 10.5.2013 na Brdu pri Kranju.

Naša Vokalna skupina Cvet pa letos praznuje 20 letnico in smo s jim za vztrajno delo čestitali.

 

Dobitnice srebrnih znakov v letu 2013:

Dobitnice priznanj 2013

KREMŽAR ANICA

Rojena je v vasi Lačarak blizu Sremske Mitrovice in v njej je tudi končala šolanje na tamkajšnji Srednji zdravstveni šoli. Njeno prvo delovno mesto je bilo v SB Celje, kjer je 1974 pričela z delom na Oddelku za anestezijo in reanimacijo. V bolnišnici je delala do leta 1985. V tem obdobju se je tudi vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in jo tudi uspešno končala. Ker si je želela delati v patronaži, se je 1985 odločila zamenjati službo in prišla v ZD Celje, na Patronažo. Dobila je terensko območje takrat KS Center, ki je še danes njena domicilna lokalna skupnost. Kar hitro je spoznala še druga terenska območja in danes ni terena, ki ga ne bi poznala.

V tem času se je začelo tudi njeno aktivno delo v takratnem Društvu medicinskih sester Celje. 10 let je bila članica Izvršnega odbora. Vsa ta leta je bila tudi tajnica društva in je kot »terenka« skrbela za logistiko in bila v veliko pomoč takratni predsednici.

V začetku 90. let se ji je izpolnila želja, da se je udeležila izobraževanja na Združenju za socialno gerantologijo in geranto-gogiko in ga tudi uspešno zaključila. Pridobila je naziv Voditelja skupin starih za samopomoč. Leta 1993 je ustanovila svojo skupino »SONČNICE«, ki jo vodi še sedaj in sicer se dobivajo enkrat tedensko.

Anica pa je kot dekle sremskih ravnic neizmerno vzljubila najprej slovenske gore, potem pa so jo poti vodile tudi po svetu od Andov do Nepala. Ampak Anica ni v planinah uživala sama, svojo ljubezen in navdušenje je prenesla tudi na sodelavce. Kar nekaj let že organizira in vodi planinske pohode zanje. Vsako leto pa kar nekaj pohodnikov popelje na Triglav. Tako jih je nanj popeljala kar dosti in prav zaradi nje je osvojilo naš simbol veliko medicinskih sester.

Ni ji mar za nešteto težav, ki se pojavijo ob taki dejavnosti, saj jih vse z nasmehom premaga. Vsi udeleženci pa so ji neizmerno hvaležni, saj jim brez nje to ne bi uspelo.

Sestra Anica je povsod tam, kjer je potrebna. Med prvimi je začela s preventivnim delom v lokalni skupnosti. Prav tako izvaja preventivni program v Društvu slepih in slabovidnih Celje. To njeno delovanje so opazili tudi drugi in letos je prejela priznanje Mestne četrti Center in bila izbrana za »Naj prostovoljko« celjske regije.

Je tudi ponosna mati sina Roka in hčerke Anite in ljubeča babica trem vnukom in vnukinji, za katere ji ni žal porabiti nobene ure.

Kljub dolgoletnemu delovnemu stažu je še vedno željna novih znanj, zato tudi redno dopolnjuje svoje strokovno znanje na različnih strokovnih srečanjih, kjer tudi aktivno sodeluje. Je odlična mentorica mladim kadrom, ki bodisi prihajajo na delovno prakso ali se na novo zaposlijo. Na življenje gleda kot večen optimist, zato je nepogrešljiva v timu. Zna prisluhniti, svetovati, tolažiti. Gospa Kremžar ni medicinska sestra samo v službi, ampak tudi v svoji soseski, kjer jim nikoli ne odreče pomoči.

Predlagatelji so še zapisali: to so le drobni zapisi in le delček vsega, kar je medicinska sestra Anica Kremžar naredila in še dela za ugled in promocijo zdravstvene nege in našega poklica. Zato menimo, da si srebrni znak zasluži in da ga bo s spoštovanjem sprejela in bo nanj ponosna, mi pa na njo.

MARIJA MIKLAVC

Predlagatelji so zapisali:

Gospa Marica Miklavc je zaključila šolanje na Srednji zdravstveni šoli v Celju leta 1979. Po opravljenem pripravništvu v Splošni bolnišnici Celje in opravljenem strokovnem izpitu v Ljubljani se je zaposlila na Ginekološko porodniškem oddelku. Najprej je delala na Odseku za konzervativno ginekologijo. Leta 1984 je bila razporejena na delovno mesto medicinske sestre v specialistični ginekološki ambulanti, kjer dela še danes.

Našo sodelavko ves čas poklicnega delovanja odlikuje izredna delavnost, natančnost, zavzetost in odgovornost do dela. Aktivno se vključuje v delo in vedno pokaže veliko pripravljenost za sodelovanje. Odlično pozna vse postopke dela, ki jih zahteva njeno delovno mesto. Je vestna in poštena sodelavka, ki si prizadeva za dobre in korektne medsebojne odnose ter prijazen odnos do soljudi. Ima human in etičen odnos do pacientk, nosečnic, porodnic in njihovih svojcev.

Vedno je pripravljena prisluhniti človeku v stiski in pomagati po svojih močeh. Med sodelavci je spoštovana, saj je svoje bogate izkušnje vedno pripravljena deliti in prenašati na mlajše sodelavce. Dobro leto je tudi uspešno opravljala delo vodilne medicinske sestre v specialistični ginekološki ambulanti.

Sestra Marica je dejavna tudi v svojem domačem kraju v okviru krajevne skupnosti in Rdečega križa. Že več let poje v pevskem zboru v Taboru. Prostega časa ima bolj malo, kar pa ji ga ostane, ga z veseljem preživi v krogu družine in prijateljev.

Veseli in ponosni smo, da je sestra Marica naša sodelavka in verjamemo, da bo še naprej pomembno prispevala h kakovostni in strokovni zdravstveni negi. Prav zaradi vsega tega smo mnenja, da si priznanje zasluži.

NEGOVALNI TIM ODDELKA ZA ORTOPEDIJO IN ŠPORTNE POŠKODBE SB CELJE

Predlagatelji so zapisali :

Ortopedski oddelek je kot samostojen oddelek bil ustanovljen leta 1974, prej pa je bil del Splošne kirurgije. Ves čas je bilo za ta oddelek značilno, da so imeli strogo, vendar zelo strokovno in profesionalno vodstvo ter zelo marljiv in profesionalen kader. V vseh letih delovanja oddelka se to ni spremenilo, nasprotno - za medicinske sestre ortopedskega oddelka velja, da so izjemno prijazne do bolnikov, strokovne in zelo marljive pri svojem delu. Pacienti pogosto navajajo, da je še takó hudo bolečino lažje premagati ob takšni prijaznosti in topli besedi medicinske sestre. Pacienti so zelo zadovoljni tudi, ker jih v času bivanja v bolnišnici zelo dobro pripravijo na bivanje v domačem okolju. Poleg tega, da so medicinske sestre strokovne in prijazne do pacientov, je že na prvi pogled čutiti, da se dobro razumejo med seboj; so prava velika družina. To se še kako dobro začuti, ko stopiš v njihov skupni prostor, ki je namenjen predaji službe in kakšni hitri kavici. Na stenah visijo slike skrbno načrtovanega skupnega druženja na turistični kmetiji, na izletih po Prekmurju, na divjem raftingu, novoletnih zaključkih in še kje. Najbolj pritegne številna udeležba, nasmejani obrazi in enake majčke za vse udeležene.

Na teh druženjih so prisotni vsi : tako zdravniki, fizioterapevtke, administratorke, delavke čistilnega servisa, medicinske sestre z oddelka , ambulante in iz operacijske. So pravi tim, tako na izletih, kot v službi.

To dobro razumevanje in pristne medosebne odnose dobro zaznajo pacienti in sodelavci. Njihova Knjiga pohval in pritožb je polna pohval in zahval, prav tako velikokrat v medijih in v internem časopisu zasledimo zahvalo zaposlenim na Ortopedskem oddelku. Pacienti medicinske sestre razveselijo z obiski tudi še več let po operativnem posegu. Oglasijo se, da jih pozdravijo in se jim še enkrat zahvalijo za vso prijaznost in strokovnost. Tudi ostali zaposleni v bolnišnici radi pridejo na ta oddelek; kljub veliki gneči, številnim zadolžitvam in zahtev pacientov, te vedno sprejmejo z nasmejanim obrazom in prijaznim pozdravom in tako se počutijo dobrodošli v prijetnem in toplem okolju.

Menimo, da si resnično zaslužijo priznanje zaradi dobrega vzgleda, ki ga s svojim delom in odnosom dajejo drugim zaposlenim v zdravstvu.

Društvo letos podeljuje tudi laskavi naziv:

ČASTNI ČLAN Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje.

 

NEZMAN OLGA

Gospa Olga Nezman je rojena v Celju. Tu se je začela in tudi končala njena poklicna kariera in v knežjem mestu živi tudi danes. Sestra Olga Nezman se je po končani Srednji šoli za medicinske sestre zaposlila na Ginekološko porodniškem oddelku bolnišnice Celje. Strokovna radovednost jo je leta 1972 pripeljala v Regionalni zdravstveni dom, v patronažno in babiško službo. Med tem časom se je zaradi želje po dodatnih znanjih vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in jo tudi uspešno končala. Imenovana je bila za Predstojnico delovne enote patronaža in kasneje je prevzela dela in naloge glavne medicinske sestre

TOZD-a Splošna medicina v Zdravstvenem centru Celje. Ob reorganizaciji je sprejela mesto glavne medicinske sestre Zdravstvenega doma Celje. Svojo poklicno kariero je končala na delovnem mestu koordinatorja, organizatorja in predavatelja na področju zdravstvene vzgoje.

Gospa Olga Nezman je bila aktivna kot samoupravljalka in velika agitatorka, ko je šlo za uveljavitev napredka na področju zdravstvene nege, saj je dobro vedela, da strokovne novosti in napredek lahko dvignejo zdravstveno nego na zavidljiv nivo. To ji je tudi uspelo. Ni pa bila delovna in aktivna samo na lokalnem področju, ampak tudi v širšem strokovnem prostoru.

Leta 1982 je postala predsednica Regijskega društva medicinskih sester, ki ga je vodila več mandatov. Istega leta je bila izvoljena v Republiški odbor Zveze društev medicinskih sester Slovenije in preko njega tudi v Savez medicinskih sestara Jugoslavije. Več let je sodelovala v Ekipi prve pomoči na Vlaku bratstva in enotnosti. Aktivno je tkala vezi med Celjem in Čuprijo.

Bila je med ustanoviteljicami in dolgoletna predsednica Sekcije medicinskih sester v splošni medicini in članica Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v Patronaži. Je soavtorica Kodeksa etike medicinskih sester Slovenije. Bila je tudi članica Častnega razsodišča pri Zbornici – Zvezi.

Ko se je ustanavljal Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, je aktivno sodelovala in bila do leta 1999 tudi članica Republiškega odbora in v tej vlogi tudi večkrat pogajalka z vlado za panožno kolektivno pogodbo. Bila je med pobudniki za ustanovitev sindikalnega glasila BILTEN in bila tudi njegova prva urednica.

Sestra Olga Nezman o poklicu medicinske sestre govori s ponosom in se mu tudi danes še ni odrekla, saj je aktivna v Društvu za boj proti raku.

Gospa Nezman pa ima poleg sestrinstva še dve veliki ljubezni. To je njena ožja in širša družina in pa seveda petje, saj že 38 let poje v različnih pevskih zborih. Pred 20. leti je v celjskem društvu ustanovila najprej nonet, sedaj pa pevsko skupino CVET, s katero uspešno promovira slovensko ljudsko in umetno pesem, pa tudi pevski zakladi drugih narodov jim niso tuji. Skupina je medicinske sestre in pesem predstavila v širšem domačem okolju in tudi v tujini.

Sestra Olga je dobitnica številnih priznanj in zahval na lokalnem in državnem nivoju in za vse to njeno delovanje predlagatelji menijo, da priznanje Častni član Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje prihaja v prave roke.

Vsem dobitnikom srebrnih znakov, priznanja častni član in zahval iskreno čestitamo z željo za dobro delo tudi v prihodnje.

DMSBZT Celje