Zakonodaja s področja zdravstva...

Zakonodaja s področja zdravstva

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJEV SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN Z DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA ORGANIZIRA STROKOVNO PREDAVANJE

ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA

KI BO V LAŠKEM v soboto 14.9.2013 V THERMANI LAŠKO (NOVI DEL)

7.15 do 7.55 - Registracija udeležencev 
7.55 - Pozdrav in predstavitev programa – Janez Kramar predsednik DMSBZT Velenje 
8.00 - Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – mag. Peter Požun 
09.50 – Odmor ( kava, sok) 
10.10 - Kazenska in odškodninska odgovornost- David Premelč, dipl. iur 
11.40 - Pravice pacientov – Jožica Trošt Krušec, mag. prava 
12.40. – 13.30 Odmor s kosilom 
13.30 - Pravice bolnih otrok - Biserka Marolt Meden, univ.dipl.soc. 
14.30 - Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini - Marko Špoljarič, dipl. iur 
16.30 - Preverjanje znanja 
17.30 - Zaključek izobraževanja


Cena izobraževanja za ostale člane Zbornice ZN je 60 eur, za nečlane pa 120 eur.

Cena za člane DMSBZT Celje je 15 eur.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa, ostali nakažite znesek na TR DMSBZT Celje pri Bcelje; 0600-0000-7356-391.Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi okrepčilo med odmorom in kosilo. Brez prejete kotizacije prijava ne bo sprejeta. Odjava je možna najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja. S sabo prinesite člansko izkaznico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in potrdilo o plačani kotizaciji.


SPLOŠNE INFORMACIJE in PRIJAVA: Prijava izključno na elektronski naslov; info@dmsbzt-celje.sido 08.SEPTEMBRA 2013 Ob prijavi OBVEZNO napišite številko licence in številko članske izkaznice ter podatke o plačniku. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na mobi 051398909, Tomica Kordiš. Število mest je omejeno.Udeležba na predavanjih prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege licenčne točke. Vsebina je usklajena z zahtevami Zbornice Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja.

Predsednica DMSBZT Celje, Kordiš Tomica