Ali prepoznamo nasilje na delovnem mest...

PROGRAM IN VABILO STROKOVNEGA POPOLDNEVA DMSBZT CELJE - Webinar predavanje

 

Kdaj: 12.04.2022 ob 16:00 uri, webinar predavanje

Naslov: Ali prepoznamo nasilje na delovnem mestu?

Predavateljica: Marjana Mastnak, mag.zak. in druž. štud., dipl.m.s.

 

Nasilje se v zdravstvenih organizacijah pojavlja v različnih oblikah (psihično, fizično, spolno). Velik problem predstavlja nepoznavanje oblik nasilja, zanikanje nasilja in stigmatizacija v delovnem okolju. Zdravstveni delavci niso zmožni postavljati lastne meje ljudem v svojem neposrednem okolju, kar pa je posledica izgorelosti. Izobraževanje je namenjeno ozaveščanju prepoznavanja oblik nasilja, spoznavanju pravic posameznika in ozaveščanju, da se oseba, ki je žrtev nasilja, običajno nasilnežu smehlja in mu ne zmore reči »NE«. 

 

15.45-16.00 / Registracija

16.00-16.30 /  Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

16.30-17.15 / Opredelitev nasilja

17.15-17.25 / Odmor

17.25-18.00 / Obrambni mehanizmi žrtve

18.00-18.05 /Odmor

18.05-18.55 / Notranje doživljanje žrtve

18.55-19.30 / Delo v skupini

19.30-20.00 / Diskusija in zaključek delavnice

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Prijave so na portal Zbornice Zveze, kamor lepo prosim vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu povezavo za predavanje.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Kordiš Tomica,

Celje, 10.3.2022