Projekt PRIZMA (23. november)...

Program in vabilo na delavnico PRIZMA

 

Ime projekta: Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

Kdaj in kje: 23.11.2022, V ŽIVO (srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje)

Predavatelj: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.

 

Opis: Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. V letu 2022 smo se v DMSBZT Celje odločili, da dajemo poudarek k promociji in zaščiti zdravju zaposlenih v zdravstvu. Teme bodo raznolike, saj bodo obsegale od zdravega življenjskega sloga izven delovnih organizacij, o pomenu komunikacije v profesionalnih okoljih, obvladovanja stresa, preprečevanje mobinga na delovnih mestih, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja med delo-domom, ipd… Zaposleni v zdravstvu so izjemno pomembni, zato bo to leto namenjeno njim, saj želimo prispevati k boljšemu počutju medicinske sestre, babice ali zdravstvenega tehnika pri opravljanju svojega poslanstva.

 

Program:

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Kaj pa duševno zdravje (anksioznost, depresija, panični napadi)?

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Nasilje na delovnem mestu (agresiven pacient).

17.40-18.00 Psihološka pomoč (kam po pomoč, ko sem v stiski jaz ali kdo od sodelavcev/vk)?

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30-20.00 Diskusija in zaključek

 

Splošna navodila: Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze,

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt. 

 

Vljudno vabljeni!

Predsednica  DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš