Varovanje in krepitev delovnih odnosov ...

Program in vabilo za delavnice v okviru novega projekta DMSBZT Celje v letu 2022

 

Naslov: Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

Predava: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT), dipl.m.s.

Kdaj in kje: 25.01.2022, preko aplikacije Zoom

 

Opis:

Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. V letu 2022 smo se v DMSBZT Celje odločili, da dajemo poudarek k promociji in zaščiti zdravju zaposlenih v zdravstvu. Teme bodo raznolike, saj bodo obsegale od zdravega življenjskega sloga izven delovnih organizacij, o pomenu komunikacije v profesionalnih okoljih, obvladovanja stresa, preprečevanje mobinga na delovnih mestih, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja med delo-domom, ipd…Zaposleni v zdravstvu so izjemno pomembni, zato bo to leto namenjeno njim, saj želimo prispevati k boljšemu počutju medicinske sestre, babice ali zdravstvenega tehnika pri opravljanju svojega poslanstva.

 

Program:

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Emocionalna inteligenca v profesionalnem okolju

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Soočanje s stresom, izzivi na delovnem mestu

17.40-18.00 Uporaba empatije pri delu

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30 -20.00 Diskusija in zaključek

 

Splošna navodila: Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze,

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt, prijavite se sami in napišite svoj mail na katerega boste prejeli povezavo. 

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš,

12.01.2022