Vabilo na izobraževanje: Sladkorna bol...

PROGRAM IN VABILO STROKOVNEGA POPOLDNEVA  DMSBZT

 

Kdaj in kje: 22.02.2022 ob 15:45 uri, preko spletne aplikacije Zoom

Naslov: Sladkorna bolezen v družinskem sistemu

Predavateljica: Marjana Mastnak, mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Opis: Sladkorna bolezen pomembno poseže na vsa področja posameznikovega življenja in celotne družine. Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu soočajo s tematiko sladkorne bolezni in jim ponuja celovit pogled na vsakodnevno prilagajanje in soočanje z boleznijo. Naloga zdravstvenega tima (na primarni, sekundarni in terciarni ravni) je, da se pri obravnavi sladkornega bolnika, preprečuje poslabšanje bolezni, da se omili simptomatika bolezni. Poudarek izobraževanja je na prepoznavanju stresnih reakcij, ki so pri obravnavi sladkornega bolnika v zdravstveni organizaciji, vedno prisotne. Zaposleni v zdravstvu pridobijo znanje iz področja sladkorne bolezni in doživljanja le-te tako na osebni kot tudi medosebni in družinski ravni. S tem znanjem pa bodo lahko ponudili oporo sladkornemu bolniku in svojcem med njihovo obravnavo v zdravstveni organizaciji.

 

Program:

15.45-16.00 / Registracija

16.00-16.30 /  Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

16.30-17.15 / Sladkorna bolezen tipa 1, tipa 2 in stres

17.15-17.25 / Odmor

17.25-18.00 / Psihosocialna tipologija Sladkorne bolezni v družini

18.00-18.05 /Odmor

18.05-18.55 / Starševstvo otroka s SBt1

18.55-19.30 / Partnerski odnos in Sladkorna bolezen

19.30-20.00 / Diskusija in zaključek delavnice

 

Splošna navodila: Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze,

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt, prijavite se sami in napišite svoj mail na katerega boste prejeli povezavo. 

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica  DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš

Celje, 28.12.2021