Program izobraževanj projekta PRIZMA z...

Program izobraževanj projekta PRIZMA za leto 2022

- DMSBZT Celje -

 

Kdaj: leto 2022

Kako: V ŽIVO (v izrednih razmerah on-line)

Predavateljica: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. m. s.

 

Opis izobraževanj:

Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. V letu 2022 smo se v DMSBZT Celje odločili, da dajemo poudarek k promociji in zaščiti zdravju zaposlenih v zdravstvu. Teme bodo raznolike, saj bodo obsegale od zdravega življenjskega sloga izven delovnih organizacij, o pomenu komunikacije v profesionalnih okoljih, obvladovanja stresa, preprečevanje mobinga na delovnih mestih, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja med delo-domom, ipd... Zaposleni v zdravstvu so izjemno pomembni, zato bo to leto namenjeno njim, saj želimo prispevati k boljšemu počutju medicinske sestre, babice ali zdravstvenega tehnika pri opravljanju svojega poslanstva.

 

Splošna navodila: 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Na izobraževanje se prijavite preko portala Zbornice zveze, ko bo portal za prijavo odprt. Preverite, da boste pri prijavi uporabili vaš pravi/delujoč e-mail naslov, ker vam na ta naslov pošljemo povezavo v primeru, da bo izobraževanje izvedeno preko spleta.

 

25.01.2022 (preko spleta):

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Emocionalna inteligenca v profesionalnem okolju

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Soočanje s stresom, izzivi na delovnem mestu

17.40-18.00 Uporaba empatije pri delu

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30 -20.00 Diskusija in zaključek

 

22.02.2022 (preko spleta):

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Pomen komunikacije in timskega sodelovanja v delovnem okolju (spreminjanje stališč

zaposlenih)?

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Medosebni odnosi in kako ravnati z težavnimi sodelavci?

17.40-18.00 Tehnike obvladovanja konfliktov pri delu (emocionalna pismenost, asertivnost, kako reci »NE«,

kako z jezo, mobing)?

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30 -20.00 Diskusija in zaključek

 

19.04.2022 (preko spleta):

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v profesionalnih okoljih

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Ko telo ne zmore več - absentizem in prezentizem pri delu

17.40-18.00 Učenje različnih tehnik sproščanja

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30 -20.00 Diskusija in zaključek

 

24.05.2022 (preko spleta):

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Vloga medicinske sestre: profesionalka v svojem poklicu in vloga mame, partnerke...

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Usklajevanje med delom in domom!

17.40-18.00 Pomen gibanja in pasti prekomernega športa

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30-20.00 Diskusija in zaključek

 

28.09.2022:

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Pomen medosebnih odnosov v profesionalnih okoljih

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Profesionalni odnosi: vodja -podrejeni (veščine vodenja), vodja -nadrejeni, zaposleni -pacient

17.40-18.00 Ranljivost, osebna in profesionalna rast (sprejemanje lastne odgovornosti za svoje počutje)!

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30-20.00 Diskusija in zaključek

 

19.10.2022:

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Emocije v profesionalnih okoljih (izražanje neprijetnih emocij)

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Kako delujem pod pritiskom? Zakaj?

17.40-18.00 Kako ustvariti zdravo delovno mesto (sprejemanje odgovornosti)?

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30-20.00 Diskusija in zaključek

 

23.11.2022:

14.45-15.00 Registracija

15.00-15.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

15.30-16.30 Kaj pa duševno zdravje (anksioznost, depresija, panični napadi)?

16.30-16.40 Odmor

16.40-17.40 Nasilje na delovnem mestu (agresiven pacient).

17.40-18.00 Psihološka pomoč (kam po pomoč, ko sem v stiski jaz ali kdo od sodelavcev/vk)?

18.00-18.10 Odmor

18.10-19.30 Delo v skupini

19.30-20.00 Diskusija in zaključek

 

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš,

Celje, 28.12.2021