Kakovost in varnost v zdravstvu za leto...

Spoštovane članice in člani,

 

strokovno izobraževanje Kakovost in varnost: module licenca bo v letu 2022 izvedena dvakrat in sicer 1.2.2022 in 11.10.2022. Predvideno je, da bosta predavanji potekali preko spleta.

 

Program:

[15:15] Registracija udeležencev


[15:15 - 16:00] Predstavitev sistema vodenja kakovosti

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, zahteve standardov kakovosti, strukture, procesi in izidi, ciklus nenehnih izboljšav.

Predava: mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje.


[16:00 - 16:45] Okužbe povezane z zdravstvom

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

Predava: Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.


[16:45 - 17:30] Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, medosebni odnosi v timu.

Predava: viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


[17:30 - 18:15] Skrb za varnost na delovnem mestu

Predava: Robert Vodušek, dipl. varn. inž.


[18:15 - 19:00] Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi

Kazalniki kakovosti, orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, protokoli in standardi ZN, klinične poti, zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

Predava: mag. Marija Zrim, dipl. m.s.


[19:00 - 19:45] Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih

Predava: Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje


[19:45 - 20:15] Evalvacija in zaključek izobraževanja

 

 

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 70% popustom kar znaša 36eur, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120EUR (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, S56 0400 1004 6529 046, NKB

 

Na izobraževanje se prijavite preko portala Zbornice zveze. Preverite, da boste pri prijavi uporabili vaš pravi/delujoč e-mail naslov, ker vam na ta naslov pošljemo povezavo za spletno izobraževanje in potrditev udeležbe.

Za potrditev udeležbe boste potrebovali kodo za udeležbo, ki bo prikazana na zaslonu, potem ko vas bomo sprejeli v dogodek. Kodo potem skupaj z vašimi podatki vpišete v obrazec, ki bo na naši spletni strani – povezavo do strani vam bomo poslali v e-mailu.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš,

Celje, 28.12.2021