Razpis za podelitev priznanja »Srebrni...

pis za podelitev priznanja »Srebrni znak« in naziv častnega člana DMSBZT Celje, v letu 2012

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije v skladu s sklepom št.3/ 2012; redne seje DMSBZT Celje z dne 19.12.2012 razpisuje zbiranje predlogov za podelitev« Srebrnega znaka«, ter častnega člana za leto 2012.

Društvo razpisuje tri »srebrne znake« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi v Celjski regiji. Dva za posamezne člane DMSBZT Celje in enega za tim zdravstvene in babiške nege.

Kriteriji za podelitev« Srebrnega znaka« ;

Kriteriji za podelitev naziva častnega člana/članice DMSBZT Celje;

Naziv častnega člana Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije je oseba, ki je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delu društva in stroki zdravstvene in babiške nege.

Predlagatelji naj pisne predloge z življenjepisom kandidatov in tima z ustrezno utemeljitvijo posredujejo na naslov DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje,patronažna služba, Magda Brložnik, zapečateno, s pripisom Komisija za priznanja, najkasneje do 30. Aprila 2013.

Podelitev priznanj bo na svečani slovesnosti 15. Maja, v Narodnem domu Celje.

Komisija za priznanja, Magda Brložnik

Člani IO, DMSBZT Celje in

Predsednica DMSBZT Celje Tomislava Kordiš