Komunikacijski kažipoti v zdravstvu (1...

Program in vabilo strokovnega popoldneva z naslovom:

Komunikacijski kažipoti v zdravstvu

 

Kdaj in kje: 11. november od 16:00 - 19:00, preko aplikacije Zoom

Predavala bo: Ksenija Benedetti

 

Program predavanja:

16:00 Registracija

16:05 - 17:30 Nebesedna komunikacija, Prvi vtis, Rokovanje v trenutnih razmerah

17:30 - 17:45 Besedna govorna in pisna komunikacija: Nagovarjanje, naslavljanje, Vikanje-tikanje, Predstavljanje, Sporočanje negativne novice, Prepovedane teme, Pisna sporočila: elektronska komunikacija

17:45 - 18:30 Primeren videz ,odnos do sodelavcev, pacientov in svojcev

18:30 - 19:00 Razprava in sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijavite se na portal za prijave Zbornice Zveze, kamor vpišete mail, da vam bomo lahko poslali povezavo za predavanje.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Kordiš Tomica,

Celje, 24.10.2021