Vabilo na delavnico Temeljni postopki o...

Vabilo na delavnico Temeljni postopki oživljanja

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE, ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER,BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED,

ki bo dne 12. 2. 2013, 14. 5. 2013 in 24. 9. 2013 na Srednji zdravstveni šoli Celje - Ipavčeva 10, Celje

12:30 Registracija, navodila udeležencem


TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja 13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh14:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO 14:20 Diskusija, izmenjava mnenj 
14:30 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/ 
16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev 
16:30 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/


PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori) 
18:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja 19:00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test 
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi


Cena izobraževanja za člane Zbornice Zveze je 80 eur, za nečlane pa 160 eur,za člane DMSBZT Celje 40 evrov. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa, ostali nakažite znesek na TRR Dmsbzt Celje št 06000-0007356391. Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih in vajah tudi gradivo in okrepčilo med odmorom. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku in številko licence in številko članske izkaznice. S sabo imejte obvezno člansko izkaznico.


SPLOŠNE INFORMACIJE: info@dmsbzt-celje.siPRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV in jo pošljete na že omenjeni meil.Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege. Tečaj prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 licenčnih točk. Vsebina je usklajena z zahtevami Zbornica Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Predsednica DMSBZT CELJE Tomislava Kordiš