Vabilo na Kakovost in varnost: modul li...

DMSBZT Celje vabi na Kakovost in varnost: modul licenca, 13.10.2021 webinar predavanje

 

Kje in kdaj: Spletno predavanje, preko programa Zoom, 13.10.2021 ob 15:00

(Navodila za pridružitev preko Zoom-a)

Predavatelji: Maja Klančnik Gruden, Martina Klobčar Črep, Duška Drev, Robert Vodušek, Marija Zrim, Urša Šoba

 

Program:

 

[15:15] Registracija udeležencev


[15:15 - 16:00] Predstavitev sistema vodenja kakovosti

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav.

Predava: mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje.


[16:00 - 16:45] Komuniciranje v zdravstvu

Komuniciranje v zdravstvu, Proces in načini komuniciranja, Medosebni odnosi, Timski pristop

Predava: Urša Šoba, mag. dipl. ekon.


[16:45 - 17:30] Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

Predava: viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.


[17:30 - 18:15] Skrb za varnost na delovnem mestu

Predava: Robert Vodušek, dipl. varn. inž.


[18:15 - 19:00] Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi

Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

Predava: mag. Marija Zrim, dipl. m.s.


[19:00 - 19:45] Okužbe povezane z zdravstvom

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

Predava: Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.


[19:45 - 20:00] Evalvacija in zaključek izobraževanja

 

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Izobraževanje je brezplačno za člane Zbornice zveze, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120EUR (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, S56 0400 1004 6529 046, NKB

Prijave so preko portala Zbornice Zveze.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš,

Celje, 03.08.2021