Vabilo in program PRIZMA (29. sept.), s...

VABILO IN PROGRAM PSIHOEDUKATIVNIH DELAVNIC 2021 (PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSVENIMI DELAVCI - PRIZMA)

Spletno predavanje

 

Predavateljica: Sabina Kračun mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Kdaj: 29.09.2021 ob 16:00 uri

 

Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. Poudarek je na prepoznavanju, preprečevanju in zmanjševanju učinkov stresa, delovne izčrpanosti in izgorelosti. Zaposleni v zdravstvu pridobijo veščine spoprijemanja s stresom na delovnem mestu. Posamezna delavnica je ena izmed osmih srečanj, ki potekajo skozi celotno obdobje. Udeležite se lahko ene delavnice ali pa ste prisotni na sklopu vseh osmih izobraževanj.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze, in se prizna 4LT za pasivne udeležence. Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt.

 

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Ozaveščanje nevarnosti izgorelosti na delovnem mestu

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Pasti in posledice kroničnega stresa

18.40 - 19.00 Zmanjševanje stigme in kako poiskati psihosocialno pomoč v svojem okolju

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Prijave so na portal Zbornice Zveze, kamor lepo prosim vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu povezavo za predavanje.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Kordiš Tomica,

27.07.2021