Vabilo na občni zbor...

Vabilo na občni zbor

Spoštovane kolegice in kolegi vljudni vas vse vabim na občni zbor DMSBZT Celje, ki bo 21.2.2013, ob 8h zj., v predavalnici s. Jožef.

Dnevni red;

  1. Predstavitev programa za leto 2013
  2. Bilanca DMSBZT Celje za leto 2012
  3. Izvolitev poslancev za redno skupščino ZB-ZV, ki bo v Ljubljani, 24.3.2013
  4. Razno

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH POSLANCEV ZBORNICE – ZVEZE, KI PREDSTAVLJAJO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE (PDF)

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje, Kordiš Tomica in IO DMSBZT Celje