Mednarodni dan babic 5. maj in Mednarod...

Spoštovane članice, člani DMSBZT Celje kolegice in kolegi!

 

Pandemija se je dotaknila vseh. Posledice in skrajni napor čutimo zaposleni v zdravstveni negi že več kot eno leto. S skrajnimi močmi še poskušamo ohranjati nekaj zdrave pameti, ki nam govori; «Menda bo enkrat tega konec«. Vsi si želimo, da bi se naše delo nekako povrnilo v ustaljen tir, da bi bolj sproščeno zadihali in začeli delati tisto, kar smo prej. Vsi ste v tem času pokazali ogromno potrpežljivosti in razumevanja za delo, ki je za nas vse povsem nekaj novega in še dodatno naporno ob vseh predpisih in vsakodnevnih spremembah, katere smo komaj dohajali, in verjamem, da smo vsi počasi in sigurno izgorevali in še izgorevamo. Vendar naj bo v   tem čudovitem pomladnem mesecu maju, ko po vsem svetu praznujemo zaposleni v zdravstvu 5. maja Mednarodni dan babic in 12.maja mednarodni dan medicinskih sester, čas za velik vdih in misel, da bo boljše.

 Zadnje leto nam je pokazalo po vsem svetu, da nismo bili pripravljeni na dogodke, ki so sledili zaradi Covida-19. Zdravstveni sistem ni bil pripravljen po prej ustaljenih modelih se pripraviti na tako posebne okoliščine. Bilo je veliko začetnih in sprotnih negotovosti. Verjamem, da na kaj takega nikoli ne moremo v zdravstveni negi biti že v naprej  pripravljeni, in ob dejstvu, ki se je kazalo že prej, da nas je premalo, da smo preobremenjeni, zgarani in izčrpani, neprimerno ovrednoteni in ob dejstvu, da je svet  še zajela pandemija.

Mednarodna konfederacija babic (ICM) s ponosom praznuje letošnji 5. maj Mednarodni dan babic pod temo »Sledite podatkom: vlagajte v babice«. Veselimo se, da se bomo kot svetovna babiška skupnost zavzemali za naložbe v kakovostno babiško oskrbo po vsem svetu, pri čemer bomo v tem procesu izboljšali zdravje na področju spolnosti, reprodukcije, mater, novorojenčkov, otrok in mladostnikov, poudarjajo babice. Še kako pomembna je naložba v babice, ki rešujejo življenja, izboljšujejo zdravje in krepijo zdravstvene sisteme. Naložba v babice bi v svetovnem merilu lahko rešila okoli 4 milijona življenj. Na svetu  primanjkuje 900.000 babic. V cilju, ki sledi, je tudi ta, da se zmanjša svetovno razmerje umrljivosti mater na manj kot 70 na 100 000 živorojenih otrok do leta 2030.v času Covid-19 se je njihovo delo pokazalo kot izjemnega pomena, in so z vsem svojim znanjem odlično pripomogle k preprečevanju okužb novorojenčkov in mater.

Po vsem svetu pa 12. maja praznujemo Mednarodni dan medicinskih sester, ko obeležujemo obletnico rojstva Florence Nightingale. Covid-19 je bil in je še za zaposlene v zdravstveni negi v veliki preobrazbi, ICN pa je dejal, da so medicinske sestre in babice v velikih primerih »vodile revolucijo«. Ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester 2021 se poudarja predvsem, kako bo videti zdravstvena nega v prihodnosti, kajti letošnji moto je;« Glas voditi- vizija prihodnost zdravstva«. Predsednica ICN Annette Kennedy poudarja, da je globalna pandemija Covid-19 v svetu pokazala, kako so pomembne medicinske sestre za ohranjanje zdravja čez vso življenjsko dobo. Ko so zaradi pandemije posledično nastajale motnje in težave, se je hkrati pokazala  pot k pomembnim inovacijam, ki so izboljšale dostop do oskrbe. Leto 2021 bo osredotočeno na spremembe in novosti v zdravstveni negi, ki bo na koncu oblikovala prihodnost zdravstvenega varstva.

Leto nas je tudi naučilo, da moramo v prihodnje sprejeti drugačne modele za zdravje, ker smo bili priča kako so dosedanji bili še premalo učinkoviti. Kondicija in podpora zaposlenih v zdravstveni negi je bila že prej v slabem stanju, sedaj pa je še slabša.  Zagotovo pa vemo, da bomo morali v prihodnje spremeniti model za zdravje, najti nove pristope za oblikovanje prihodnjega zdravja ljudi in tudi zdravja zaposlenih v zdravstveni negi. Kajti izčrpani  in izgoreli ne bodo mogli učinkovito prispevati k boljšemu zdravju v družbi. Verjamemo pa, da se bo sčasoma in v prihodnje tudi to izboljšalo.

 

Vsem kolegicam in kolegom iskreno čestitamo, in verjamemo v boljšo prihodnost!

 

Predsednica društva DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš