Vabilo: Supervizija v zdravstvu...

Vabilo: Supervizija v zdravstvu

V sklopu predavanj Kultura odnosov – poti, ki združujejo, Vas Društvo medicinsih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo osnosov SPES vabita: 10. januarja, 7. februarja, 7.marca, 11. aprila, 9. maja, 6. junija, 20. septembra, 17. oktobra, 14. novembra in 12. decembra 2012, v Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje, od 14.00 - 18.00 ure na delavnico

SUPERVIZIJA V ZDRAVSTVU

Delavnico vodita Marija Božič, supervizorka z licenco socialne zbornice Slovenije in Renata J. Roban, specialistka zakonske in družinske terapije. Srečanje traja štiri ure.

Predstavitev supervizije vsebuje: razvoj supervizije skozi čas, oblike in namen supervizije, primeri iz prakse. Sledi supervizijsko delo po skupinah, refleksija in evalvacija.Supervizija je v svetu že dolgo uveljavljena metoda pomoči strokovnim delavcem na različnih področjih dela z ljudmi. Pri razvojno edukativnem modelu supervizijskega procesa (iz Nizozemske) ne gre za nadzor, temveč za odnos med supervizorjem in supervizanti, ki ni hierarhičen. Izhaja iz enakovredne vloge v komunikaciji in doživljanju sebe (jaz sem v redu – ti si v redu) ter različnosti znanja in delovnih izkušenj. Supervizija ni mentorstvo, ni nadzor in ni prenos odgovornosti izven sebe.Cilj je preprečevanje izgorevanja in razvijanje možnosti za obvladovanje stresnih situacij. Hkrati pa je to proces poklicne refleksije, s pomočjo katere si udeleženec pridobi boljši vpogled v svoje delo, pridobi pa si tudi podporo in večjo strokovno kompetenco.Marija Božič opravlja prostovoljno vodstveno delo v društvih Sonček in Sožitje, je predavateljica, vodja številnih projektov in supervizorka. Je prejemnica priznanja za izjemno osebnost leta 2005 revije Naša žena v okviru akcije “Ljudje odprtih rok”.Renata J. Roban je predavateljica, terapevtka in vodja številnih projektov. Primere dobre prakse je spoznavala tudi v tujini.Program je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si, preko elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni strani ZB- ZV z izpolnjenimi vsemi podatki in jo pošljete na zgornji naslov. S sabo imejte člansko izkaznico. Prijave zbiramo do zasedenosti mest. Informacije na: 040 431 941Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje 30 €, za nečlane 60 €. Število udeležencev je omejeno. Zavodi plačajo kotizacijo po izstavitvi računa, vsi ostali nakažite kotizacijo na TRR društva 06000-0007356391.