Vabilo na TPO (15.04.2021)...

Vabilo na delavnico

 

Naslov delavnice: Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Kdaj: 15.04.2021

Kje: Visoka zdravstvena šola Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje - prvo nadstropje

Organizator: Sekcija reševalcev v zdravstvu, DMSBZT Celje in Zbornica zveza Slovenije

 

Zaradi Covid ukrepov, sprejemamo do 20 udeležencev (dogodek bo ponovljen še v maju)

 

Program:

 

12:30 Registracija, navodila udeležencem
TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14:10 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
14:20 Diskusija, izmenjava mnenj
14:30 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh  /skupine do 10 udeležencev/

16:20

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30

  • Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti           
  • (skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije)
  • (udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min)

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00

  • Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
  • Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 70% popusta (48 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

 

SPLOŠNE INFORMACIJE: info@dmsbzt-celje.si

                                                                                  

Predsednica DMSBZT CELJE, 

Tomica Kordiš,

Celje, 22.03.2021