Vabilo: Kreativno pisanje v terapiji st...

Vabilo: Kreativno pisanje v terapiji stresa

V sklopu predavanj Kultura odnosov – poti, ki združujejo, Vas Društvo medicinsih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo osnosov SPES vabita 17. januarja, 18. marca in 13. septembra 2013, v Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje, od 14.00 - 18.00 ure na Predavanje z delavnico

HIPNOZA V TERAPIJI STRESA

Vodila jo bosta hipnoterapevt Karli Gradišnik in Renata J. Roban, spec. ZDT

Predstavitev hipnoze; zgodovina hipnoze, odnos medijev do hipnoze, najpogostejše zmote in najpogostejša vprašanja o hipnozi, kako s hipnozo do zdravja; oblike hipnoze, hipnoterapija in stres - skupinska delavnica.Karli Gradišnik se je začel amatersko ukvarjati s hipnozo leta 1992. Znanje je pridobival iz različne literature o hipnozi in njenem delovanju. Dodatno znanje in izkušnje o hipnozi pa je pridobil na American school of hipnosys, kjer je uspešno opravil izpit in pridobil naslov hipnoterapevta potrjen z diplomo in certifikatom omenjene šole.Z družino živi na kmetiji v Matkovem kotunad Logarsko dolino, stran od vrveža in vtesnem stiku z neokrnjeno naravo. Ravno tomu je dalo spodbudo in veselje, da pomagatudi drugim premagovati težave.Premagovanje treme, vzdržljivost in visokakoncentracija od začetka do konca nekegaprocesa ga je tudi pripeljala do vrhunskihrezultatov v športu - naslov evropskega prvaka v lokostrelstvu leta 1999.Program je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si, preko elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni strani ZB- ZV z izpolnjenimi vsemi podatki in jo pošljete na zgornji naslov. S sabo imejte člansko izkaznico. Prijave zbiramo do zasedenosti mest. Informacije na: 040 431 941Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje 30 €, za nečlane 60 €. Število udeležencev je omejeno. Zavodi plačajo kotizacijo po izstavitvi računa, vsi ostali nakažite kotizacijo na TRR društva 06000-0007356391.