Vabilo na TPO (16.03.2021)...

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

ORGANIZIRATA SPLETNO DELAVNICO

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ki bo v torek 16.3.2021

NA VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

 

SPREJEMAMO DO 10 UDELEŽENCEV V ENO DELAVNICO, V PRIHODNJE ŠE BOMO TE DELAVNICE NADALJEVALI TUDI V APRILU, TAKO, DA BOSTE LAHKO VSI, KI  POTREBUJETE TO OBVEZNO VSEBINO OPRAVILI

 

Program:

 

12:30 Registracija, navodila udeležencem
TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14:10 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
14:20 Diskusija, izmenjava mnenj
14:30 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

15:00

TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

15:40

TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh  /skupine do 10 udeležencev/

16:20

ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

16:30

  • Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti           
  • (skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije)
  • (udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min)

 

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

17:30

Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

18:00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

19:00

  • Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
  • Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 70% popusta (48 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.  

 

SPLOŠNE INFORMACIJE: info@dmsbzt-celje.si

PRIJAVE: z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV. ZARADI COVIDA BOM SPREJELI NAJVEČ 10 UDELEŽENCEV.

                                                                                  

Predsednica DMSBZT CELJE,  Tomica Kordiš, Celje, 23.2.2021