Vabilo: Glasba v terapiji stresa...

Vabilo: Glasba v terapiji stresa

V sklopu predavanj Kultura odnosov – poti, ki združujejo, Vas Društvo medicinsih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo osnosov SPES vabita 25. aprila in 5. decembra 2013 v Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje, od 14.00 - 18.00 ure naPredavanje z delavnico profesorice glasbe Anite Lakner in Renate J. Roban, specialistke ZDT

Glasba v terapiji stresa

"V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše."

MarijKogoj

Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca, je menil že William Shakespeare. Kako z glasbo premagovati stres vam bo spregovorila profesorica glasbe Anita Lakner. Laknerjeva poučuje orgle na Glasbeni šoli v Nazarjah in je zborovodkinja, predvsem pa ji je glasba smisel življenja. Igranje klavirjain orgel ji pomeni sprostitev in užitek, prenašanje glasbenega znanja na mlajše pa poslanstvo. S potovanj prihaja polna vtisov o moči glasbe in njenem terapevtskem učinku.Renata J. Roban je terapevtka, predavateljica in vodja raznih projektov.Glasba v terapiji; človek in glasba v različnih zgodovinskih obdobjih in vpliv glasbe na človeka v posameznem življenjskem obdobju / glasba v terapiji bolezni in oblike glasbene terapije. Delo v skupinah; barve in zvoki, telesno zaznavanje zvokovnih vibracij, asociacija, popolna telesna in umska sprostitev, refleksija in evalvacija.Program je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.si, preko elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni strani ZB- ZV z izpolnjenimi vsemi podatki in jo pošljete na zgornji naslov. S sabo imejte člansko izkaznico. Prijave do zasedenosti mest. Informacije na: 040 431 941Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje 30 €, za nečlane 60 €. Število udeležencev je omejeno. Zavodi plačajo kotizacijo po izstavitvi računa, vsi ostali nakažite kotizacijo na TRR društva 06000-0007356391.