Vabilo in program vseh delavnic PRIZMA ...

VABILO IN PROGRAM PSIHOEDUKATIVNIH DELAVNIC za leto 2021

PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSVENIMI DELAVCI (PRIZMA)

 

Webinar predavanja

Predavatelja:

 

Izobraževanje je namenjeno zaščiti in varovanju zdravja na delovnem mestu zaposlenih v zdravstvu. Poudarek je na prepoznavanju, preprečevanju in zmanjševanju učinkov stresa, delovne izčrpanosti in izgorelosti. Zaposleni v zdravstvu pridobijo veščine spoprijemanja s stresom na delovnem mestu. Posamezna delavnica je ena izmed osmih srečanj, ki potekajo skozi celotno obdobje. Udeležite se lahko samo ene delavnice ali pa ste prisotni na sklopu vseh osmih izobraževanj.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze, in se prizna 4LT za pasivne udeležence. Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo portal za prijavo odprt.

 

26.01.2021: PREVENTIVA IZGORELOSTI

(Predavatelj: Zabukovšek Darko mag.zak. in druž.štud. ter dipl.z.n.)

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Kdaj je stresa preveč in proces izgorevanja ter dostojanstvo medicinske sestre v profesionalnem okolju

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Obvladovanje stresa na delovnem mestu s pomočjo emocionalne inteligence

18.40 - 19.00 Bodi sam sprememba, ki jo želiš na svetu: kako se naučiti skrbeti za svoje zdravje

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

23.02.2021 - PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Prepoznati proces izgorelosti preden obležimo

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Učinkovita komunikacija do razrešitve problema in dobrega odnosa med zaposlenimi

18.40 - 19.00 Izvedba tehnike za obvladovanje stresa – progresivno mišično sproščanje

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

24.03.2021- PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Prepoznavanje preobremenjenosti zaradi stresnih situacij in prvi znaki izgorelosti

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Ne dopuščajte trpinčenja (mobing) na delovnem mestu – postavljanje osebnih meja v profesionalnem okolju. 

18.40 - 19.00 Kako pomagati sebi, ko sem v stiski?

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

14.04.2021- PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Nevro - kemično delovanje možganov v stresu in proces izgorevanja

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Pomen dobrega počutja na delovnem mestu – delati v miru in zbranosti

18.40 - 19.00 Izvajanje sprostitvene tehnike

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

18.05.2021- PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30  Kronični stres in proces izgorelosti - zdravstveni delavec in pacient v isti osebi! 

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Motivirano vedenje pri delu in prepoznavanje ne recipročnosti v delovnem okolju

18.40 - 19.00 Spreminjati svoj odziv na stres.

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

28.09.2021- PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Ozaveščanje nevarnosti izgorelosti na delovnem mestu

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Pasti in posledice kroničnega stresa

18.40 - 19.00 Zmanjševanje stigme in kako poiskati psihosocialno pomoč v svojem okolju

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

26.10.2021- PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Psiho – fizični znaki, ki vodijo v izgorelost (psihosomatska obolenja)

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 18.40 Fizična aktivnost, kot eden izmed načinov preprečevanja izgorelosti in vpliv  vadbe na imunski sistem.

18.40 - 19.00 Izvedba sprostitvene tehnike

19.00 - 19.10 Odmor

19.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

23.11.2021- PREVENTIVA IZGORELOSTI

15.45 - 16.00 Registracija

16.00 - 16.30 Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe delavnice

16.30 - 17.30 Prepoznavanje svojega stresnega odziva je ključ do preprečevanja izgorelosti pri delu

17.30 - 17.40 Odmor

17.40 - 17.40 Kaj pa duševno zdravje na delovnem mestu (depresija pri izgorelosti, anksioznost, Posttravmatska stresna motnja)

17.40 - 18.00 Izvedba sprostitvene tehnike

18.00 - 18.10 Odmor

18.10 - 19.30 Delo v skupini

19.30 - 20.00 Diskusija in zaključek

 

Izobraževanja so vpisana v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Na izobraževanje se prijavite na portalu za prijave Zbornice Zveze, kamor vpišete mail, na katerega vam bomo poslali povezavo na MS Teams predavanje.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Kordiš Tomica