Strokovno popoldne (13.1.2021)...

PROGRAM IN VABILO NA STROKOVNO POPOLDNE DMSBZT CELJE

(Webinar predavanje  in  izkustvene delavnice)

 

Kje in kdaj: Spletno predavanje (program Zoom), 13.1.2021 ob 16:00 uri

Tema: Izkustveno usposabljanje za zdravstvene delavce, »ŽIVLJENJE MOČNEJŠE OD SMRTI«

Predava: Renata Jakob Roban, predsednica društva Slovensko društvo Hospic

 

Izkustveno izobraževanje je namenjeno soočanju in odkrivanju odnosa do sebe in  drugih, do življenja in  minljivosti. Razmišljanje in pogovor o človeški ranljivosti še danes obvladuje strah. Posledično se razmišljanju in čutenju raje umaknemo. Za strokovne delavce v zdravstvu je zelo pomembno, da ozavestijo svoje strahove, ker lahko le tako v stiku z bolniki pokažejo tako empatijo kot profesionalni pristop.

 

Program:

15:50 Registracija
16:00 Živeti s konflikti
16:30
  • Komunikacija v vsakdanji rabi
  • Izkustvena delavnica
  • Doživljanje konfliktov
  • Evalvacija
17:30
  • Prizadetost in toleranca
  • Izkustvena delavnica
  • Stavki, ki izzivajo
  • Evalvacija
18:00 Pest
19:00 Evalvacija
19:30 Razprava
21:00 Zaključek

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijavite se na portal za prijave Zbornice Zveze, kamor vpišete mail kamor vam bomo poslali povezavo za predavanje.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomica

18.12.2020