Vabilo: POLSTENJE VOLNE V TERAPIJI STRE...

Vabilo: POLSTENJE VOLNE V TERAPIJI STRESA

V sklopu predavanj Kultura odnosov – poti, ki združujejo, Vas Društvo medicinsih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo osnosov SPES vabita 30. maja in 7. novembra 2013 v Dom sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje, od 14.00 - 18.00 urePredavanje z delavnico Barbare Roban Prodnik In Renate J. Roban

POLSTENJE VOLNE V TERAPIJI STRESA

Polstenje volne kot način življenja; primerjava Finske in Slovenije, ogled kratkega filma; postopek polstenja, polsteni izdelki in njihova uporabnost, polstenje v terapiji stresa; procesna tehnika, delo z volno in predstavitev izdelkov.Barbara Roban Prodnik je biologinja, ki z družino živi v neokrnjenem Robanovem kotu. Ukvarja se s čebelarstvom in rejo ovac jezersko solčavske pasme, v neokrnjeni naravi kota preko poletja nabira zelišča za domače čaje, pozimi izdeluje filcane izdelke. Filcanje ali polstenje ima bogato zgodovino, v zadnjem času pa tudi po zaslugi solčavskih filcark, katerim je pridružena predavateljica ljudje ponovno spoznavajo kvaliteto in izvirnost filcanih izdelkov. V tej tehniki je mogoče izdelovati tako uporabne, kot darilne in okrasne izdelke, potrebna je le domišljija.Renata J. Roban je terapevtka, predavateljica in supervizorka v zdravstvu.Program je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

PRIJAVE: info@dmsbzt-celje.s i, preko elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni strani ZB- ZV z izpolnjenimi vsemi podatki in jo pošljete na zgornji naslov. S sabo imejte člansko izkaznico. Prijave do zasedenosti mest. Informacije na: 040 431 941 Kotizacija znaša za člane DMSBZT Celje 30 €, za nečlane 60 €. Število udeležencev je omejeno. Zavodi plačajo kotizacijo po izstavitvi računa, vsi ostali nakažite kotizacijo na TRR društva 06000- 0007356391.