Kakovost in varnost v zdravstvu (20.1.2...

DMSBZT Celje vabi na kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

 

Kje in kdaj: Online predavanje, 20.1.2021 ob 16:00 uri

Tema: Kakovost in varnost: modul licenca

Predavata: Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege in Urša Šoba, mag. dipl. ekon.

 

Program:

 

16:00 Registracija udeležencev
16:15 – 16:30

Kakovost in spremembe, Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.

 • Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • Orodja in metode za izboljševanje in doseganje kakovosti v zdravstveni negi (Odkloni/varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi, MM konference, vzročno posledične analize, varnostni pogovori/ varnostne vizite)
 • Profesionalno komuniciranje s pacienti (SIOP)
16:30 – 17:30

Okužbe povezane z zdravstvom, Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.

 • Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje
 • Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev
 • Ukrepi standardne izolacije
 • Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb
17:30 – 18:15

Sistem vodenja kakovosti, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.

 • Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb
 • Procesni pristop
 • Uvajanje sprememb
 • Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
 • Zahteve standardov kakovosti
18:45 – 19:50

Komuniciranje v zdravstvu, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.

 • Komuniciranje v zdravstvu
 • Proces in načini komuniciranja
 • Medosebni odnosi
 • Timski pristop
19:50 – 20:00

Evalvacija in zaključek izobraževanja

 

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Izobraževanje znaša 40€ (z DDV) za člane Zbornice zveze, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, ter 120€ (z DDV) za nečlane Zbornice zveze.  V ceno sta vključena organizacija strokovnega srečanja in potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56 0600 0000 7356 391,NKB (Abanka). Število udeleženih je omejeno na 50.

Prijave so preko portala Zbornice Zveze.

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš,

5.10.2020