Mojca Stopar - prostovoljka leta...

Mojca Stopar - prostovoljka leta

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje je na oktobrski seji predlagalo, da je naša članica Mojca Stopar kandidatka za Plaketo državnega Sveta Republike Slovenije, kot najzaslužnejša prostovoljka leta 2019. Državnemu svetu smo poslali predlog in je bila izbrana. Kot prostovoljka se že vsa leta ukvarja s problemom demence, ki je v zadnjem času zelo v porastu. Dejansko je to postal velik družbeni problem. Pacienti z demenco  nimajo ustrezne podpore, določeni kadri pa so premalo izobraženi na tem področju. Ker je to problem, ki se je začel na glas govoriti šele v zadnjih letih, čeprav je ta prisoten precej več časa, se morajo socialne in zdravstvene inštitucije šele dodobra seznaniti in naučiti, država pa mora zavestno dojeti, da je ta problem v porastu. Naši državljani praktično nimajo prave pomoči in niso pravilno vodeni. Usoda teh ljudi je, da jih gre večina v domove za starejše, le ti pa tudi nimajo toliko kapacitet in možnosti, kot kažejo potrebe, zato ostajajo doma sami, večina zapuščeni, in izkoriščani. Nemalokrat je problem, ker patronažna zdravstvena nega nima vseh vzvodov in kompetenc in ne možnosti, da bi lahko pomagala tem bolnikom. Socialne ustanove, ki zaposlujejo socialne oskrbovalke pa nikakor niso dovolj in pravilno izobražene za vodenje demence na domu. Osebi z demenco je potrebno ohraniti dostojanstvo in integriteto. Svojci in skrbniki osebe z demenco pogosto  prepozno ugotovijo, da potrebuje pomoč in ustrezno zdravljenje.

 

Naša članica Mojca Stopar ves čas deluje na tem zelo velikem problemu, kljub temu, da opravlja svoje delo na neonatalni enoti Ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje, kjer opravlja triizmensko delo in še vedno najde potreben čas za delo z osebami z demenco in njihovimi svojci, ter skrbniki.

 

Mojca Stopar je od julija 1984 je zaposlena na neonatalni enoti Ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Opravlja delo srednje medicinske sestre. Leta 2014 je kot organizator socialne mreže diplomirala  na Ekonomski šoli Celje - višja strokovna šola. Vseskozi se je  dodatno izobraževala, najprej v službi na področju dojenja, kajti njihova ustanova je leta 1998 pridobila naziv novorojencu prijazna porodnišnica.

 

Kasneje jo je  življenjska situacija »prisilila«, da je pričela pridobivati dodatna znanja tudi na področju demence. Njena mami je namreč zbolela za Alzheimerjevo demenco in postali so popolnoma nemočni kako ji nuditi pomoč. Ravno leta 2008 se je v Šentjurju ustanovilo društvo za pomoč demenci – združenje zahodno štajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur. Aktivno je pričela z delovanjem v Spominčici Šentjur leta 2010. Najprej kot njihov uporabnik, kasneje  pa kot članica upravnega odbora. Po spletu okoliščin je leta 2013 postala predsednica Spominčice Šentjur in že drugi mandat opravlja funkcijo predsednice. V tem obdobju je pridobila veliko novih znanj in tudi sedaj se  kot predsednica trudi, da skrbnikom in obolelim za demenco nudi pomoč v obliki predavanj, delavnic in medsebojnega druženja z izmenjavo izkušenj. Ker  v njihovem društvu delujejo samo  prostovoljci, skrbijo tudi za izobraževanje le teh, kajti zavedajo se, da so le tako lahko na tekočem z vsemi novostmi in lahko objektivno pomagajo vsem, ki seveda želijo njihovo pomoč.

 

Vsekakor je njeno delo v službi ( opravlja namreč tri izmensko delo ) zelo naporno, veliko prostega časa, pa ji vzame tudi delo v Spominčici. Zato se poskuša sprostiti predvsem v naravi: hribi, kolesarjenje, pozimi smučanje in potovanja. Seveda si vzame čas za svojo družino, katera ji  vseskozi stoji ob strani in jo podpira.

 

Ve, da ji je Spominčica veliko pomagala pri poznavanju bolezni in predvsem kako s pravim pristopom živeti in ravnati z nekom, ki zboli za demenco. Zato se njej in vsem, ki delajo v Spominčici zdi pomembno dosedanje delo in veseli so vsakega odziva, ki ga dobijo od njihovih uporabnikov. V posebno veselje pa jim je, da so odzivi pozitivni.

 

Seveda se pogosto zgodi, da je dela enostavno preveč in se  zdi, da ne bo več zmogla, ampak po drugi strani pa ji to delo daje dodatno energijo zadovoljstvo z njihovimi uporabniki in tudi za njo je sreča, da ve, da so nekomu polepšali dan vsaj za kakšno urico, kajti zavedajo se da Spominčica je za ljudi, ki potrebujejo pomoč in njihov pomoč je velikokrat dobrodošla – zato so tu vaši so.

 

Prostovoljka leta

 

Vsi se ji za njeno delo zahvaljujemo in čestitamo za prejetje Plakete državnega Sveta Republike Slovenije kot prostovoljka leta 2019. 

 

Čestitke!

 

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomislava Kordiš