Vabilo na delavnico: Preventiva zoper i...

VABILO IN PROGRAM DELAVNICE

PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSVENIMI DELAVCI

 

Datum: 18.11.2020

Lokacija in čas: spletni dogodek preko MS Teams, 14:50 - 20:00

Predavateljica: Sabina Kračun, DMS, mag. zak. in druž. štud.

 

Predavanje je online, prijavite se kot običajno, po prijavi vam pošljemo vabilo s povezavo do MS Teams dogodka.

Navodila za pridružitev k dogodku

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze, in se prizna 4LT za pasivne udeležence. Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze.

 

Po prijavi na predavanje boste dobili na email povabilo na online predavanje.

Obvezno si preberite navodila za udeležitev online predavanj: https://docs.google.com/document/d/1djJpNHuVhIfUl-NcPraH5Dc04XLWxdSAEn9Jhuj-SF4/edit?usp=sharing

 

PROGRAM (Preventiva izgorelosti, motivacija na delovnem mestu):

14:45 – 15:00

Registracija

15:00 – 15:30

Uvod

15:30 – 16:30

Delovno mesto – poklic/poslanstvo?

Zavzetost za delo in proces izgorelosti

16:40 – 17:40 Ko se možgani odločijo za melanholičnost. Je naše poslanstvo postalo »industrija«?
17:40 – 18:00

Motivacija na delovnem mestu (RMI model)

18:10 – 19:30

Delo po skupinah

19:30 – 20:00

Diskusija in zaključek delavnice