Vabilo na predavanje Zakonodaja s podro...

Vabilo na predavanje Zakonodaja s področja zdravstva

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJE V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE IN Z DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA ORGANIZIRA STROKOVNO PREDAVANJE:

ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA

KI BO V VELENJU v soboto 20.10. 2012 V VELIKI DVORANI HOTELA PAKA, Rudarska 1

Cena izobraževanja za ostale člane Zbornice ZN je 60 eur, za nečlane pa 120 eur.Cena za člane DMSBZT Celje je 15 eur. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa, ostali nakažiteznesek na TR DMSBZT Celje pri Bcelje; 0600-0000-7356-391.Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi okrepčilo med odmorom in kosilo. Brez prejete kotizacije prijavane bo sprejeta. Odjava je možna najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja. S sabo prinesite člansko izkaznico Zbornicezdravstvene in babiške nege Slovenije in potrdilo o plačani kotizaciji.


SPLOŠNE INFORMACIJE in PRIJAVA: Prijava izključno na elektronski naslov; info@dmsbzt-celje.si do ponedeljka 08.oktobra 2012. Ob prijavi OBVEZNO napišite številko licence in številko članske izkaznice ter podatke o plačniku. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na mobi 051398909, Tomica Kordiš. Število mest jeomejeno.Udeležba na predavanjih prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege licenčne točke. Vsebina jeusklajena z zahtevami Zbornice Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja.

Predsednica strokovnega DMSBZT Celje, Kordiš Tomica