Kakovost in varnost v zdravstvu (ONLINE...

POMEMBNO:

Predavanje bo potekalo online preko spletne/namizne aplikacije MS Teams. Tisti, ki ste prijavljeni boste po email-u dobili povabilo na dogodek.

Ko se boste pridružili meeting-u obvezno vpišite svoje ime in priimek, in pridružite se z ugasnjeno kamero in mikrofonom.

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA

Strokovno srečanje bo potekalo v prostorih Sv. Jožef Celje, sreda 14.10.2020

 

PROGRAM SEMINARJA

 

15:00 – 15:30

Registracija

15:30 – 15:45

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja. Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje

15:45 – 16:30

Predstavitev sistema vodenja kakovosti. Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

 • Kaj so sistemi vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov kakovosti
 • Strukture, procesi in izidi
 • Ciklus nenehnih izboljšav

16:30 – 17:00

Skrb za varnost na delovnem mestu. Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

17:00 – 17:45

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege. viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 • Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi
 • Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi
 • Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre
 • Medosebni odnosi v timu

17:45 – 18:00

Odmor

18:00 – 18:45

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi. Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

 • Kazalniki kakovosti
 • Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN
 • Protokoli in standardi ZN, klinične poti
 • Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

18:45 – 19:30

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

19:30 – 20:15

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb. Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec Koščak, SPOBO

 • Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah
 • Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme
 • Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom
 • Ukrepi pri izolacijah

20:15 – 20:45

Strokovna napaka v zdravstveni negi kot odklon/varnostni zaplet pri zdravljenju pacienta. Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, Leonida Perčič Šeligo, dipl.m.s.

 • Opredelitev strokovne napake v zdravstveni negi
 • Pogovori o varnosti/varnostne vizite
 • Redni in izredni nadzori in presoje prakse ZN

20:45 – 21:00 

Zaključek seminarja in podelitev potrdil

 

Splošne informacije; Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Prijava in plačilo; Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta plačajo 60 EUR z vključenim DDV.

Člani DMSBZT Celje pa imajo priznan  popusta plačajo 40EUR v vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, ter osvežitev s pijačo in prigrizkom. Člani DMSBZT Celje pa lahko dajo vlogo za kotizacijo za to izobraževanje, ki je na naši spletni strani.

Prijave bodo možne na spletni strani Zbornice Zveze, ko bo odprt portal za prijavo, vljudno vabljeni!

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št.: 01 544 54 82 in na e-pošti: izobrazevanja@zbornica-zveza.si

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš