Srebrni znaki DMSBZT Celje in zahvale...

Spoštovane članice in člani,

 

v letošnjem letu je vse nekako drugače in zelo naporno za vse nas, ki izvajamo zdravstveno nego. Dmsbzt Celje se je kljub spremembam odločilo, da letos podelimo Srebrne znake DMSBZT Celje Timu zdravstvene nege in posameznikom, ki so s svojim delom in osebnostjo pripomogli k razvoju stroke in tudi k dobrim medsebojnim odnosom, ki morajo temeljiti na spoštovanju in sodelovanju. V letošnjem letu so za leto 2019 bili določeni dobitniki Srebrnega znaka s strani Komisije za priznanja DMSBZT Celje štirje in sicer dva tima zdravstvene nege in dva posameznika.

Posebej pa prejmejo še zahvale vsi tisti, ki ste prostovoljno ne da bi vedeli kaj vas čaka, tudi ne za plačilo ampak po svoji vesti in etiki pomagali nesebično v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, ko so to pomoč takrat najbolj potrebovali.

Vsi dobitniki priznanj in zahval boste pisno povabljeni na kosilo 21.10.2020 v Thermano Laško.

Proslave nikakor ne moremo izvesti zaradi še vedno številčne omejitve druženj, upam pa, da bomo to lahko v naslednjem letu nadoknadili.

 

Vsem dobitnikom priznanj in zahval se iskreno zahvaljujemo in čestitamo!

 

Priloga:

Zapisnik Komisije za priznanja (slika 1)

Zapisnik Komisije za priznanja (slika 2)

 

Predsednica DMSBZT Celje,

Tomica Kordiš