Program 13. strokovnega srečanja DMSBZ...

Program 13. strokovnega srečanja DMSBZT Celje

Objavljamo program 13. strokovnega srečanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celje, ki bo 12.10.2012.

 

8.00 – 9.00

Registracija udeležencev

 

9.00 – 9.30

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovori

 

9.30 – 10.15

Gost srečanja: prof. dr. Matej Tušak

10.15 – 10.30

Razprava

 

10.30 – 10.45

Odmor

 

10.45 – 11.05

Katja Hren Mulej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Elektronski terapevtsko temperaturni list Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje

 

11.05 – 11.25

Simona Lah, dipl. med. sestra

Vloga koordinatorja primera pri celostni obravnavi kirurškega bolnika v Splošni bolnišnice Celje

 

11.25 – 11.45

Andreja Doberšek, dipl. med. sestra

Otrokove pravice v bolnišnici

 

11.45 – 12.00

Razprava

 

12.00 – 12.30

Odmor

 

12.30 – 12.50

Alenka Petrovec Koščak, dipl. sanit. inž., Majda Hrastnik, dipl. med. sestra

Izboljšanje kakovosti s pomočjo rednega preverjanja izvajanja navodil za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v Splošni bolnišnici Celje

 

12.50 – 13.10

Nataša Leskovšek, mag. zdrav. nege

Informiranje in zdravstvena vzgoja staršev in otrok pri operativni odstranitvi nebnic ali žrelnice

 

13.10 – 13.30

Vanja Ročnik

Pomen ustne higiene pri hospitaliziranih bolnikih

 

13.30 – 13.45

Razprava

 

13.45 – 13.55

Odmor

 

13.55 – 14.15

Darja Ratajc, dipl. med. sestra

Uvajanje Manchesterskega modela triaže v Urgentnem centru

 

14.15 – 14.35

Petra Bastl dipl. med. sestra, Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org., Tjaša Potočnik, sms

Pomen kontinuiranega obnavljanja teoretičnega in praktičnega znanja uporabe defibrilatorje – opis primera iz prakse na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje

 

14.35 – 14.55

Matej Mažič, dipl. zdrav.

»Lucas« - naš novi »sodelavec« pri reanimaciji

 

14.55 – 15.10

Razprava in zaključek srečanja